KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici
Loading...

Vesti

FORUM MLADIH EPUS TRAŽI NOVE ČLANOVE!

October 16th, 2018|Comments Off on FORUM MLADIH EPUS TRAŽI NOVE ČLANOVE!

Ako imaš između 15 i 30 godina, zanima te aktivizam, omladinska politika i proces evropskih integracija, kao i to kako možeš da utičeš na svoju zajednicu i poboljšanje položaja mladih u društvu, onda nastavi da [...]

MIR, STABILNOST I EKONOMSKI NAPREDAK KLJUČNI ZA BOLJU BUDUĆNOST REGIONA

October 9th, 2018|Comments Off on MIR, STABILNOST I EKONOMSKI NAPREDAK KLJUČNI ZA BOLJU BUDUĆNOST REGIONA

Saradnja Srbije i NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti sve je uspešnija i doprinosi ekonomskom napretku koji je suštinski potreban građanima regiona, poručeno je 8. oktobra na skupu „Liderstvo za bezbednost regiona“, u organizaciji Beogradskog [...]

GRUPA ZA ZAGOVARANJE INTEGRACIJE ZB6 U EU NA INTERPARLAMENTARNOJ KONFERENCIJI U SOFIJI

October 8th, 2018|Comments Off on GRUPA ZA ZAGOVARANJE INTEGRACIJE ZB6 U EU NA INTERPARLAMENTARNOJ KONFERENCIJI U SOFIJI

U Sofiji je 5. oktobra 2018. godine održana Inerparlamentarna konferencija “Transformisanje regiona Zapadnog Balkana – uloga i budućnost procesa pristupanja EU iz parlamentarne perspective”. Konferenciju su organizovali Evropski parlament (Grupa za podršku demokratiji i za [...]

Blog

1510, 2018

Ko treba da bira sudije i kako sprečiti politizaciju sudstva?

October 15th, 2018|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Ko treba da bira sudije i kako sprečiti politizaciju sudstva?

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije     „Sve sudije da sude po zakoniku, pravo, kako piše u zakoniku, a da ne sude po strahu od Carstva mi.“ Dušanov zakonik, 1349   Zašto bi uopšte trebalo da bude važno bilo kome ko treba da bira sudije i zašto treba sprečiti politizaciju sudstva? Zar to nije stvar za koju [...]

1110, 2018

Izvor legitimiteta zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

October 11th, 2018|Categories: Blog|Tags: , |Comments Off on Izvor legitimiteta zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

dr Tanasije Marinković, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu   POPULISTIČKA ZLOUPOTREBA USTAVA Talas populizma se širi kuglom zemalјskom. Na parlamentarnim i predsedničkim izborima, države, jedna za drugom, padaju u ruke zavodlјivih političara, koji neprestano veličaju Narod, jedinstven i moralno čist, i obećavaju mu da će ga zaštiti od korumpiranih elita. Populisti zagovaraju da je Narod nedelјiva [...]

Analize, istraživanja, komentari

Partneri