Albanski institut za međunarodne studije (AIIS), u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert iz Tirane, organizovao je 23. oktobra 2019. godine u Tirani, međunarodnu konferenciju „Albanska spoljna politika i fokus na bilateralnim odnosima: Izazovi za sadašnjost i budućnost“, sa fokusom na bilateralne odnose između: Albanije i Grčke, Albanije i Severne Makedonije, kao i Albanije i Srbije.

Odnosi sa ove tri zemlje i kontekst oko njih doživeli su snažan uticaj u poslednjih 12 meseci, poput nametanja taksi na srpsku robu, koje su izmenile narativ dijaloga sa Kosovom, ali i regionalnu ekonomsku konfiguraciju, zatim finalizaciju promene imena za (sada) Republiku Severnu Makedoniju, kao i zastoj u razgovorima između Albanije i Grčke zbog nedorečenosti u albanskom pravnom sistemu.

Bilateralni odnosi sa susedima, prema tome, ostaju relevantni, a u nekim slučajevima čak i relevantniji nego ikad. Pored toga, predstojeća odluka Saveta Evrope koja se tiče otvaranja pregovora o pristupanju s Albanijom i Severnom Makedonijom takođe će biti od velike važnosti za regionalnu dinamiku i za pomenute bilateralne odnose.

U cilju uključivanja zainteresovanih i relevantnih aktera u otvorenu i konstruktivnu raspravu o zaključcima tog istraživanja, ali i što je najvažnije o trenutnoj dinamici bilateralnih odnosa i relevantnim izazovima, AIIS je organizovao konferenciju uz učešće pozvanih istraživača i stručnjaka iz svake države, zajedno sa stručnjacima AIIS-a. Pored toga, na svakom panelu je učestvovao i spoljni stručnjak koji je predstavio drugačiji i originalan pogled.

Na panelu koji se odnosi na bilaternalne odnose između Albanije i Srbije, izlaganje je imala i potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić.

Albanski institut za međunarodne studije (AIIS) i Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji su, krajem 2015. godine,  pokrenuli projekat Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije.