KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Zavrseni projekti

/Zavrseni projekti

V4 – podrška strategiji zagovaranja evropskih integracija Zapadnog Balkana

By | March 2nd, 2018|Categories: Zavrseni projekti|Tags: |

Okolnosti za proširenje EU su generalno veoma nepovoljne. „Zamor proširenja“ provejava među političkim elitama država članica EU. Politička poruka da neće biti proširenja narednih pet godina je obeshrabrujuća za države Zapadnog Balkana. Osim toga, tehnički posmatrano, način vođenja pregovora je drugačiji u odnosu na ranija vremena (npr. uvećao se broj pregovaračkih poglavlja, uvedena su prelazna merila, [...]

Comments Off on V4 – podrška strategiji zagovaranja evropskih integracija Zapadnog Balkana

Promene Ustava na putu do EU

By | March 2nd, 2018|Categories: Zavrseni projekti|Tags: |

EpuS nastavlja sveobuhvatnu i informativnu raspravu o različitim aspektima revizije najvišeg pravnog akta u Srbiji. Otvaranje pregovora o članstvu Srbije u EU i potreba da se ispune obaveze koje proističu iz pregovaračke pozicije predstavljaju novi kontekst materijalizacije ustavne reforme. Akcionim planom za poglavlje 23 (usvojenog od strane Vlade Srbije) predviđena je promena Ustava Srbije u [...]

Comments Off on Promene Ustava na putu do EU

Imam pravo da znam o EU

By | March 2nd, 2018|Categories: Zavrseni projekti|

Na osnovu istraživanja javnog mnjenja koje na svakih šest meseci obavlja Kancelarija za evropske integracije, nivo pruženih informacija i interesovanja za evropske integracije je izuzetno nizak, dok sadržaj o EU najčešće nije dostupan, niti je prikazan u formi koja bi bila interesantna. U javnoj raspravi nedostaju informacije o konkretnim temama od značaja za javnost. Prethodno istraživanje [...]

Comments Off on Imam pravo da znam o EU

Otvoreno o politici razvoja preduzetništva u Srbiji

By | March 2nd, 2018|Categories: Zavrseni projekti|

Politika preduzetništva je definisana Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 2015-2020, dok se njeno sprovođenje bliže određuje Akcionim planom. Akcioni plan treba da definiše sve mere, aktivnosti, nadležne institucije i vremenski rok za realizaciju. Međutim, nije dovoljno samo usvajanje akcionih planova, bez praćenja šta je od utvrđenih prioriteta sprovedeno i kakvi su [...]

Comments Off on Otvoreno o politici razvoja preduzetništva u Srbiji

Škola evropske integracije 2017

By | July 1st, 2017|Categories: Zavrseni projekti|Tags: , |

Region Zapadnog Balkana je po prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog okruženja tako da odgovara modernim evropskim društvima. Proces evropske integracije jeste u najvećoj meri strateški zadatak državne i [...]

Comments Off on Škola evropske integracije 2017