KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Blog

/Blog

Blog teme

108, 2019

Socijalno preduzetništvo kao generator održivog razvoja

August 1st, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Socijalno preduzetništvo kao generator održivog razvoja

...sektor socijalnog preduzetništva sve više postaje snažni generator za ispunjenje ciljeva održivog razvoja. Po svojoj hibridnoj prirodi, socijalna preduzeća podstiču društveno-ekonomski razvoj, jer pored stvaranja profita, daju snažne doprinose rešavanju društvenih problema u zajednici. Države iz celog sveta su 2015. godine usvojile Agendu za održivi razvoj 2030, a 2017. godine i 17 ciljeva održivog razvoja povezanih [...]

2407, 2019

Društveno odgovorno poslovanje vs. Socijalno preduzetništvo: Razlike

July 24th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Društveno odgovorno poslovanje vs. Socijalno preduzetništvo: Razlike

Pozitivan društveni uticaj koji stvaraju socijalna preduzeća kroz svoje poslovanje direktno podržavaju društveno-ekonomski razvoj zajednica, iz tog razloga, uloga države je da prepozna potrebu i značaj razvoja ovakih preduzeća, kao i da kreira adekvatne političke mere i instrumente za kreiranje podsticajnog okruženja za njihov razvoj. Socijalne javne nabavke podrazumevaju nabavke pri kojima država kao naručilac zahteva da ponuđači pored proizvodnje [...]

2207, 2019

Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ)

July 22nd, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ)

Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike nad tužilaštvom. „Zovi me kako hoćeš, samo nemoj da me biješ“, tako glasi jedna stara narodna poslovica sa juga Srbije. Iako sam se često susretao sa tom narodnom [...]

1807, 2019

Društveno odgovorno poslovanje vs. Socijalno preduzetništvo: Sličnosti

July 18th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Društveno odgovorno poslovanje vs. Socijalno preduzetništvo: Sličnosti

I CSR i SE doborovoljno sprovode društveno odgovorno poslovanje. Oba tipa preduzeća su motivisana da pored obaveznosti zakonodavnog sistema, idu korak dalje u davanju doprinosa razvoju zajednica, bavljenjem društvenim i ekološkim izazovima kroz poslovanje. Razvoj vrednosnog sistema u organizaciji poslovanja nije obaveza nametnuta propisima, već sveukupna osvešćenost zaposlenih koji čine preduzeće po pitanju odnosa prema zajednici, a iskazana je [...]

807, 2019

Sudski budžet – Zašto sudije moraju da učestvuju u pisanju budžeta za sudove

July 8th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Sudski budžet – Zašto sudije moraju da učestvuju u pisanju budžeta za sudove

Imamo li poverenja da će Ustavni amandmani omogućiti željenu depolitizaciju sudstva čak iako bi zakon predvideo stvarni prelazak budžetskih nadležnosti sa Ministarstva na Savet? S obzirom na dosadašnju praksu pre bih verovala da ćemo biti svedoci novih odlaganja obezbeđenja jedne od najvažnijih garancija sudske nezavisnosti. Da li je ikada u Srbiji neko izračunao koliko se ročišta [...]

2806, 2019

Mreža sudova kao poseban aspekt problema pravičnog suđenja

June 28th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Mreža sudova kao poseban aspekt problema pravičnog suđenja

Plemenita ideja da sudstvo ne bude udaljeno od građana lako se izvrgne u ono što se nikako ne želi. Nije li onda bolje da sud bude u većem gradu, gde će pritisak ove vrste na sud biti manji ili bar ublažen? Nije li bolje da, kao muž pomenute koleginice, sudija upravo ne bude meštanin? Pravično suđenje [...]