KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Blog

/Blog

Blog teme

1402, 2019

Minhen: Brižni ekonomski džin

February 14th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Minhen: Brižni ekonomski džin

Prve asocijacije na Nemačku obično su jaka privreda, visok standard i socijalna sigurnosti, ali danas Nemačka postaje i više od toga – jedan od inovatora u oblasti održivog društvenog razvoja! Kao i u prethodnom primeru švedskog grada Malmea o kojem smo već pisali, javne vlasti u Minhenu, gradu na severu Nemačke, prepoznale su javne nabavke kao snažan ekonomski instrument kojim [...]

1102, 2019

Od Fidžija do Malavija: Putuj daleko, budi bliži

February 11th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Od Fidžija do Malavija: Putuj daleko, budi bliži

Loren, Eli, Sabina, Žan Luk i Ariel su ostvarili san snova – besplatan petomesečni put u neke od najlepših, a retko posećenih predela na svetu. Svi zajedno ukupno su posetili čak 29 zemalja Azije, Afrike, Latinske Amerike i Okeanije, a sve o trošku Evropske unije! Oni su prvi Faces2Hearts tim koji je osnovao EuropeAid, ogranak Evropske komisije za međunarodnu saradnju i [...]

702, 2019

Uvažavanje struke je put do bolјeg Ustava

February 7th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Uvažavanje struke je put do bolјeg Ustava

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije ~   Savetodavno telo Saveta Evrope, Venecijanska komisija, izjasnila se o poslednjoj verziji ustavnih amandmana Ministarstva pravde tako što je primila k znanju tzv. Memorandum svog Sekretarijata. U njemu je konstatovano da je postupljeno prema preporukama koje je Venecijanska komisija formulisala u svom Mišljenju od 25. juna 2018. Takvo izjašnjenje krajnje je neuobičajeno ne [...]

502, 2019

Malme: Potrošač koji brine o zajednici

February 5th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Malme: Potrošač koji brine o zajednici

Malme je grad od 300 hiljada stanovnika, a vrednost godišnjeg obima javnih nabavki je oko 5 milijardi evra i sjajan je primer sprovođenja društveno odgovornih javnih nabavki. Sa uključivanjem društveno odgovornih kriterijuma u proces javnih nabavki počeo je 2007. godine, prvobitno na primeru izgradnje održive infrastrukture, kao i organske hrane u školskim kantinama. Nakon što je Uprava grada uvela vrednovanje kriterijuma zaštite životne sredine [...]

402, 2019

Pravo da te Gugl zaboravi

February 4th, 2019|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Pravo da te Gugl zaboravi

Nedavno je objavljena presuda kojom se, po zahtevu hirurškinje iz Holandije, Gugl obavezuje da iz svog pretraživača ukloni određene rezultate koji se odnose na nju. Slučaj je privukao dosta pažnje, imajući u vidu da je ovo prvi put da se „pravo da budete zaboravljeni“, koje je u zakonodavstvo Evropske unije uvedeno 2014, primenjuje na slučaj koji se tiče lekarskog nemara. [...]

3001, 2019

Socijalne javne nabavke: Gde javne vlasti sreću društveni aspekt održivog razvoja

January 30th, 2019|Categories: Blog|Tags: , |Comments Off on Socijalne javne nabavke: Gde javne vlasti sreću društveni aspekt održivog razvoja

Javne vlasti u svakodnevnom funkcionisanju i obavljanju svojih zadataka troše velike iznose sredstava na kupovinu roba, usluga i angažovanje radova iz privatnog sektora. Samo u Evropskoj uniji, u strukturi javnih rashoda, javne nabavke čine u proseku oko 14% ukupnog BDP-a Unije (2017.). U Srbiji, javne nabavke u proseku predstavljaju oko 10% BDP-a (2010.). Postavlja se pitanje može li se to [...]