KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Blog

/Blog

Blog teme

103, 2021

Zakon o istopolnim partnerstvima: kretanje Srbije ka ravnopravnosti

March 1st, 2021|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Zakon o istopolnim partnerstvima: kretanje Srbije ka ravnopravnosti

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pozvalo je sve zainteresovane građane i građanke Srbije da učestvuju u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Nacrt zakona objavljen je na portalu eUprava, a svi koji su želeli da pošalju svoje komentare, kritiku i sugestije na polazne osnove Zakona o istopolnim zajednicama [...]

1502, 2021

Digitalno učenje postaje nova normalnost

February 15th, 2021|Categories: Blog|Tags: , |Comments Off on Digitalno učenje postaje nova normalnost

U martu 2020. godine pojmovi potput „Zoom-a” i „Microsoft Teams-a” nisu bili deo naše svakodnevnice. Živeli smo uobičajenim životom u onome što danas nazivamo „starom normalnošću”. Niko nije slutio da će samo za par dana nastava biti organizovana putem interneta, kao ni da ćemo prihvatiti neke potpuno nove i do tada ne tako popularne vidove obrazovanja. Da li je [...]

3012, 2020

DEMOLITION OF “YOUR FOUR WALLS” IN BRUSSELS: WHAT DOES THE HUNGARIAN LGBT+ POLITICIAN TEACH US?

December 30th, 2020|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on DEMOLITION OF “YOUR FOUR WALLS” IN BRUSSELS: WHAT DOES THE HUNGARIAN LGBT+ POLITICIAN TEACH US?

“I don’t think that the traditional concept of marriage has changed just because we came into another millennium” are the words of Jozsef Szajer, former high-ranking representative of Hungarian conservative ruling party, Fidesz, in defense of the new Constitution of Hungary, the provisions of which restrict the rights of members of the LGBT + community. Szajer [...]

2112, 2020

RUŠENJE „SVOJA ČETIRI ZIDA“ U BRISELU: ČEMU NAS UČI MAĐARSKI LGBT+ POSLANIK?

December 21st, 2020|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on RUŠENJE „SVOJA ČETIRI ZIDA“ U BRISELU: ČEMU NAS UČI MAĐARSKI LGBT+ POSLANIK?

„Ne mislim da se tradicionalni koncept braka promenio samo zato što smo ušli u novi milenijum“ reči su Jožefa Šajera, do skoro visoko rangiranog predstavnika mađarske konzervativne vladajuće partije Fides, izgovorene u odbranu novog Ustava Mađarske čije odredbe ograničavaju prava pripadnika LGBT+ zajednice. Taj „tradicionalni“ koncept braka (brak je zajednica između muškarca i žene) Šajer je [...]

712, 2020

Evropska prestonica kulture

December 7th, 2020|Categories: Blog|Tags: |Comments Off on Evropska prestonica kulture

Evropska prestonica kulture je jedan od najpoznatijih projekata Evropske Unije. Njegovo postojanje inicirala je bivša grčka ministarka kulture Melina Merkuri 1985. godine. Ideja je bila da se određeni gradovi pozicioniraju u srce kulturnog života Evrope i na taj način poboljšaju svoj status, visoko se pozicioniraju na mapi sveta, promovišu održivi turizam i dodatno se razviju kroz kulturu. [...]

2111, 2020

“Morate da sarađujete jedni s drugima. Ne zaboravite to.”- novo povezivanje Zapadnog Balkana

November 21st, 2020|Categories: Blog|Tags: , , |Comments Off on “Morate da sarađujete jedni s drugima. Ne zaboravite to.”- novo povezivanje Zapadnog Balkana

Za gotovo ceo svet 2020. godina biće upamćena kao jedna od najtežih godina sa katastrofalnim posledicama po zdravlje ljudi i ekonomije država. Međutim, i u takvim uslovima, vlade Zapadnog Balkana (ZB) uspele su da pronađu načine da se povežu i sarađuju. Čini se i više nego prethodnih “mirnodopskih” godina. Prethodnih par nedelja, kao na traci, smenjivale [...]