Na EU agendi:

Plenarno zasedanje | Izbori za predsednika Evrogrupe | Energetika

Brisel očekuje naporna nedelja koja ukljućuje izbore za novog predsednika Evrogrupe i intenzivnim trodnevnim plenarnim zasedanjem i sastancima odbora tokom kojih će se poslanici Evropskog parlamenta baviti pravima osoba sa intelektualnim teškoćama u tokom krize uzrokovane pandemijom KOVID-19, kao i sveobuhvatnim evropskim pristupom skladištenju energije.
U međuvremenu se očekuje da Evropska komisija iznese dva predloga u vezi sa obnovljivim izvorima energije.
Drugi krug poljskih predsedničkih izbora održava se u nedelju.

Evropski parlament

Ove nedelje će Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) glasati o mišljenju o načinu finansiranja Zelenog ugovora, dok će Odbor za spoljne poslove (AFET) održati javnu raspravu o geopolitičkim implikacijama krize KOVID-19.
Plenarna sednica koja počinje u sredu pružiće evropskim poslanicima priliku da razgovaraju i glasaju o više tekstova, uključujući i humanitarnu situaciju u Venecueli. Parlament će takođe biti upoznat sa programom nemačkog predsedavanja, kao i sa strategijom EU za javno zdravlje posle KOVID-19 i situacijom na Mediteranu.

Evropska komisija

Ove nedelje koledž će predstaviti Strategiju za vodonik, koja predviđa upotrebu čistog vodonika, proizvedenog iz obnovljive električne energije, kako bi se smanjila emisija ugljenika u ekonomiji EU na ekonomičan način. Obnovljivi vodonik dobija sve veću podršku, jer može da pruži energiju bez emisije.
Komisija će pokrenuti novu strategiju integracije energetskog sistema, koja ima za cilj da poveže različite energetske sektore u EU kako bi im pomogla da smanje emisije ugljenika.

Savet EU

Evrogrupa će u četvrtak izabrati novog predsednika koji će zameniti Maria Sentena, ministra finansija Portugala.
Ministri pravde razgovaraće o izazovima koje postavlja pandemija KOVID-19, obraćajući posebnu pažnju na demokratsku otpornost u Evropi, vladavinu prava i dezinformacije.

Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium