EU Enlargement 2025 and Beyond (03/12/2018 09:00 - 11:00)

By | November 21st, 2018|

  Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Srbiji organizuju konferenciju na kojoj će se razgovarati o predlogu politika Dvanaest predloga za proširenje EU sa Zapadnog Balkana, koji je razvio Evropski pokret u Srbiji. Papir je pripremljen u saradnji sa partnerima iz svih zemalja Zapadnog Balkana i pokazuje da je proširenje moguće do kraja 2025. godine za [...]