Srbija posle koronavirusa: Novi zamah u procesu proširenja (16/07/2020 11:00 - 12:30)

By | July 7th, 2020|

Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organzuju online debatu Srbija posle koronavirusa: Novi zamah u procesu proširenja, u četvrtak, 16. jula, 2020. godine sa očetkom u 11 časova, na Zoom platformi. Komisija je u februaru 2020. godine predložila revidiranu metodologiju za proširenje EU koja je u martu odobrena od strane EU lidera. Na istom sastanku Saveta u [...]