Srbija posle koronavirusa: Regionalna saradnja – Od “Mini Šengena” do novog pristupnog bloka (10/09/2020 11:00 - 12:30)

By | September 3rd, 2020|

Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizuju novu onljan debatu u seriji Srbija posle koronavirusa, pod nazivom Regionalna saradnja - Od “Mini Šengena” do novog pristupnog bloka. Debata se održava na Zoom platfomi u četvrtak, 10. september 2020, od 11:00 – 12:30. Događaj će biti uživo prenošen na Facebook i Youtube stranicama organizatora. Nekoliko je aktuelnih pitanja u vezi sa regionalnom [...]