Podeli svoje znanje webinar: Javni nastup i komunikacije (10/10/2020 09:00 - 12:00)

By | October 6th, 2020|

Javni nastup i umeće govorništva neohodna je veština u savremenom poslovanju. Da li je reč o preduzetništvu, biznisu, politici, umetnosti ili aktivizmu, komunikacija sa širom javnošću važan je element predstavljanja našeg rada drugim ljudima, kupcima, korisnicima, partnerima i slično. Zato javni nastup i komunikacije podrazumevaju najbolji način da se za kratko vreme predstavi srž onoga što [...]