Srbija posle koronavirusa: Tačka preloma – Proširenje EU u Jugoistočnoj Evropi u vreme pandemije (09/11/2020 11:00 - 12:30)

By | November 7th, 2020|

Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizuju novu onljan debatu u seriji Srbija posle koronavirusa, pod nazivom Tačka preloma – Proširenje EU u Jugoistočnoj Evropi u vreme pandemije. Debata se održava na Zoom platfomi u ponedeljak, 9. novembar 2020, od 11:00 – 12:30. Događaj će biti uživo prenošen na Facebook i Youtube stranicama organizatora. Ključni zahtevi ovog dokumenta su efikasniji investicioni programi [...]