Institut za evropsku politiku (EPI) organizuje prezentaciju studije efekata Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na evropske integracije i regionalnu saradnju u šest zapadnobalkanskih zemalja: Dostignuća i putokaz za budućnost, koja će biti održana 25. jula, 2018.  u Skoplju. Istraživanje sa fokusom na Makedoniju, deo je veće studije o efektima sporazuma CEFTA2006/SAA na zemalje Zapadnog Balkana.

Na skupu će se obratiti autori istraživanja – dr Malinka Ristevs-Jordanova, stručnjakinja za evropske integracije i prof. dr Silvana Mojsovska sa Ekonomskog instituta Univerziteta “Sv. Kiril i Metodije”, a u razgovoru će učestvovati i Dragan Tilev, državni savetnik za evropske politike i koordinaciju, Sekretarijat za evropske poslove i prof. dr Fatmir Besimi, profesor na JIE.

Događaj će biti na makedonskom jeziku. Agendu pogledajte ovde. Prijavljivanje se vrši online.

Skup se organizuje u okviru projekta “Efekti instrumenata Procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju“, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke i Fondacija Institut za otvoreno društvo. Projekat realizuje Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Albanskim institutom za međunarodne studije, Institutom za evropsku politiku – Skopje, Riinvest Institutom sa Kosova i Evropskim pokretom u Crnoj Gori.