Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Srbiji organizuju konferenciju na kojoj će se razgovarati o predlogu politika Dvanaest predloga za proširenje EU sa Zapadnog Balkana, koji je razvio Evropski pokret u Srbiji. Papir je pripremljen u saradnji sa partnerima iz svih zemalja Zapadnog Balkana i pokazuje da je proširenje moguće do kraja 2025. godine za Srbiju i Crnu Goru, a u doglednoj budućnosti i za ostatak regiona, ako se način na koji se proširenje promeni i prilagodi regionalnom kontekstu.

Konferencija će biti održana u prostorijama Evropskog parlamenta u Briselu, u ponedeljak, 3. decembra, a agenda je dostupna ovde.