Evropski pokret u Srbiji organizuje međunarodnu konferenciju pod nazivom “Poruke sa Zapadnog Balkana” u okviru projekta Efekti instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju, uz finansijsku podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji i Instituta Fondacije za otvoreno društvo.

Učesnici konferencije će diskutovati o značaju Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEFTA 2006) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) na proces reformi u zemljama zapadnog Balkana (ZB), kao i o preporukama organizacija civilnog društva iz šest zemalja ZB za dalji napredak u okviru tog procesa.

Na konferenciji će biti prezentovani predlozi praktične politike: Dvanaest predloga sa Zapadnog Balkana

 

Cilj ovog dokumenta je da pokaže da je proširenje ostvarivo do kraja 2025. godine za Srbiju i Crnu Goru, a u ne tako dalekoj budućnosti, i za ostale zemlje zapadnog Balkana ukoliko se način na koje se ono sprovodi izmeni i prilagodi regionalnom kontekstu. Sažete u dvanaest preporuka u zaključku, u dokumentu su predložene odgovarajuće akcije koje bi omogućile ostvarivanje potrebnih izmena procesa proširenja. Preporuke će pružiti novi podsticaj ovom procesu i olakšati zemljama kandidatima da ispune kriterijume za pridruživanje, a da se istovremeno izbegne razvodnjavanje uslova za članstvo.

Agendu možete preuzeti na ovom linku.

Registrujte se