Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organzuju online debatu Srbija posle koronavirusa: Novi zamah u procesu proširenja, u četvrtak, 16. jula, 2020. godine sa očetkom u 11 časova, na Zoom platformi.

Komisija je u februaru 2020. godine predložila revidiranu metodologiju za proširenje EU koja je u martu odobrena od strane EU lidera. Na istom sastanku Saveta u martu, usled izbijanja KOVID-19 zaraze, odlučeno je o otvaranju pregovora o pristupanju s Albanijom i Severnom Makedonijom, čime je broj zemalja koje pregovaraju o pristupanju povećao na četiri.

Krajem aprila objavljen je paket pomoći vredan 3,3 milijarde evra za pomoć regionu u otklanjanju posledica KOVID-19, zajedno sa ogromnim ekonomskim i investicionim paketom za Zapadni Balkan koji će uslediti na jesen. Takođe se očekuje da će Instrument za pretpristupnu pomoć III biti uvećan, što ukazuje da će ekonomski i socijalni razvoj regiona biti u fokusu EU, država članica i međunarodnih finansijskih institucija koje će uložiti napore da pomognu regionu u premošćivanju jaza u razvoju  i podsticanju daljih reformi.

U Zagrebačkoj deklaraciji sa ovogodšnjeg Samita, Zapadni Balkan je dobio više nego što se očekivalo – čvrstu obavezu EU da se više (politički i ekonomski) angažuje u regionu pod mnogo čvršćim uslovima i sa većim benefitima. Ovu obavezu još jednom je potvrdila Nemačka koja je 1. jula preuzela svoje šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom i dala uverljivu programsku perspektivu pridruživanja EU zemljama Zapadnog Balkana.

Debata ima za cilj da ispita moguće posledice pandemije KOVID-19 na evropske integracije i regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu, kao i da predvidi budućnost regiona nakon ove globalne krize.