Ove nedelje, Evropska komisija je predstavila novi predlog dugoročnog budžeta koji uključuje glavni instrument oporavka nakon krize izazvane pandemijom KOVID-19. Upoređujemo stavove iz Irske, Poljske, Portugalije i Letonije.

Irska: Podela tereta

Ajriš Tajms piše da se na predloge Komisije može gledati kao na napredak u evropskim integracijama, jer uključuju pozajmice koje će izvršna tela EU uzimati za finansiranje potrošnje u državama članicama. Iznos koji bi Komisija pozajmila na finansijskim tržištima, države članice bi garantovale kroz neki vid zajedničkog duga. Komisija je predložila 500 milijardi evra bespovratnih sredstava i 250 milijardi evra zajmova za države članice, kako bi im pomogla da se izbore sa ekonomskim usporavanjem uzrokovanim pandemije. Što se tiče grantova, vlade bi trebalo da njima plate posebne investicije ili reforme koje mogu pomoći u postizanju zajedničkih ciljeva EU. Visina sredstava koju će dobiti zavisi od toga koliko će na njihovu ekonomiju uticati pandemija. Komisija želi da otplati pozajmice novim vrstama poreza, na primer digitalnim porezom i porezom na plastiku.
Irska vlada je pozdravila najavu plana oporavka i kaže da sredstva treba što brže dodeliti državama kojima je to potrebno. Prvo, međutim, sve države članice i Evropski parlament treba da odobre ovaj plan Komisije.

Poljska: Vrednost evropskih vrednosti

Njezaležna izvještava o ideji Komisije za povezivanje plaćanja iz budžeta sa usklađenošću država s vrednostima EU, demokratskim principima i vladavinom prava. Ova ideja nije sasvim nova, ali Komisija Ursule fon der Lajen će se potruditi da se ta ideja ostvari. Komisija kaže da je spremna da nadgleda da li zemlje sprovode reforme poštujući vrednosti EU i vladavinu prava i, ako treba, ograničiće njihov pristup finansijskoj pomoći iz EU.
U članku se takođe govori o dodatnih 750 milijardi eura u obliku posebnih grantova i zajmova koji će pomoći u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije. Ovaj novi element budžeta za oporavak moraće da bude isplaćen tokom 30 godina, počevši od 2028. godine.
Dodelom 40 milijardi evra Fondu za pravednu energetsku tranziciju, EU se takođe nada da će pomoći državama članicama da postignu klimatsku neutralnost i smanjenje zavisnosti nekih zemalja od fosilnih goriva. Promena prioriteta budžeta pokazuje kako klimatska kriza postaje sve kritičnije pitanje za lidere EU.

Portugal: Prihodi na vidiku

Prateći predloge za oporavak, Diario de Notisias izveštava da se procenjuje da će Portugal dobiti oko 15 milijardi evra bespovratnih bespovratnih sredstava i 11 milijardi evra iz novih kredita, zavisno od toga kako pregovori budu išli sa drugim državama članicama. U članku se ističe kako Brisel želi da novim porezima finansira bespovratne grantove, ukupne vrednosti 500 milijardi evra. Navedeni su izvori prihoda koje je predložila Komisija, a uključuju proširenje poreza na emisiju na pomorski i vazduhoplovni sektor što će ostvariti prihod od oko 10 milijardi evra. Štaviše, Komisija predviđa novi porez na ugalj, porez na velike operacije kompanija, digitalni porez na kompanije sa prometom većim od 750 miliona evra godišnje, kao i porez na nerecikliranu plastiku.
Portugalski premijer Antonio Kosta kaže da je zadovoljan predlogom, dok bi druge zemlje više volele manji fond za oporavak ili fond isključivo zasnovan na kreditima.

Letonija: Pametna investicija

Diena piše o reakciji letonskog premijera Krišjanisisa Karinša i reakcije predsednika Egilsa Levitsa na plan ekonomskog oporavka Komisije. Predsednik Levits naglasio je važnost pametnih investicija u nauku i obrazovanje, koje će pomoći oporavak zemlje i imati trajan uticaj na njen rast. Takođe je napomenuo kako će podrška EU za letonske kompanije i kreativnu industriju pomoći društvu da povrati snagu i udruži se u borbi protiv virusa.
Diena rezimira kako Komisija planira da uloži ukupno 1.850 biliona evra u narednih 7 godina, pri čemu će većina novca doći od doprinosa država članica u Višegodišnji finansijski okvir, a 26 milijardi evra iz fonda za oporavak biće dodeljeno programima kao što su InvestEU, programima za oporavak poslovanja i konkurentnost.