Međunarodni dan mladih obeležava se 12. avgusta svake godine na osnovu odluke Ujedinjenih nacija iz 1999, kako bi se skrenula pažnja na probleme sa kojima se mladi suočavaju i pružio podsticaj kreiranju prostora u kome mladi mogu da iznesu i sprovode svoje ideje i inicijative.

Ove godine tema je angažovanje mladih za globalno delovanje, u cilju ukazivanja na načine putem kojih aktivizam i učešće mladih u institucijama na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou dovode do poboljšanja položaja mladih i napretka društva u celini.

Usled umnožavanja ekonomskih i humanitarnih rizika i pretnji u velikom broju država, posledica klimatskih promena i globalne pandemije KOVID-19 poverenje mladih u institucije znatno je opalo. Veće uključivanje mladih u društvene procese i odlučivanje na svim nivoima neophodno je za stvaranje održivih politika za budućnost i vraćanje poverenja u demokratiju i demokratske institucije.

Kako već godinama pokazuju istraživanja Krovne organizacije mladih Srbije i Beogradskog centra za ljudska prava, ubedljivo najveći problemi mladih u Srbiji su nezaposlenost, te rizik od siromaštva, mentalno zdravlje i položaj marginalizovanih grupa kao što su mladi sa invaliditetom, mladi koji žive u siromaštvu, LGBT mladi, mladi bez roditeljskog staranja i mladi roditelji. Poverenje mladih u institucije i podrška pristupanju Srbije Evropskoj uniji takođe beleže pad u odnosu na svaku prethodnu godinu, uz nagli porast broja mladih koji smatraju da je Srbiji potreban snažan vođa.

Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji poziva Ministarstvo omladine i sporta, Vladu Republike Srbije, Narodnu skupštinu Republike Srbije i ostale nadležne institucije da preduzmu odlučne mere kako bi što pre osigurali veće učešće i uticaj mladih u političkim procesima u našoj zemlji. Potrebno je uložiti dodatne napore i kako bi se povratilo poverenje mladih u institucije i suzbio evroskepticizam koji je sve više prisutan među mladima u Srbiji. Dodatno, podsticanje regionalne saradnje mladih uticalo bi na konačno razbijanje stereotipa i predrasuda koji i dve decenije nakon okončanja sukoba na Zapadnom Balkanu postoje među mladima u regionu.

Ovim putem pozdravljamo i nedavno priznanje Krovnoj organizaciji mladih Srbije statusa krovnog saveza na osnovu Zakona o mladima, kao značajan podstrek za dalje delovanje usmereno rešavanju pomenutih problema. Svim mladima poručujemo da postanu i nastave da budu pokretači promena u svojim zajednicama i istraju u borbi za ostvarivanje boljeg položaja za sve nas i naša buduća pokolenja.