Forumi Evropskog pokreta u Srbiji

Forum za međunarodne odnose

Od 1995. okuplja stručnjake i stručnjakinje u oblastima spoljne politike, diplomatije, ekonomije i međunarodnog prava.

Forum za međunarodne odnose

Više o Forumu za međunarodne odnose

Forum mladih

Inovativnim pristupom Forum podstiče mlade na participaciju, aktivizam i zastupanje stavova o temama koje su za njih značajne u procesu evropske integracije

Forum mladih

Više o Forumu mladih

Forum za kulturu

Ideja osnivanja Foruma za kulturu je motivisana nagomilanim problemima u kulturi Srbije za koje, kako se čini, ne postoji adekvatno sistemsko rešenje, a ni dovoljno političke volje.

Forum za kulturu

Više o Forumu za kulturu

Istraživački forum

IF sprovodi stručna i sveobuhvatna istraživanja i predstavlja alternativne predloge javnih politika relevantnih za evropsku integraciju Srbije.

Istraživački forum

Više o Istraživačkom forumu

Ekonomsko-poslovni forum

Strateški cilj EPF je da aktivno doprinosi ekonomskom razvoju, kao ključnom preduslovu za proces evropskih integracija i kvalitetno članstvo Srbije u EU.

Ekonomsko-poslovni forum

Više o Ekonomsko-poslovnom forumu