FORUM MLADIH

Forum mladih je programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji, osnovano 2014. godine  na inicijativu Generacije 21, kolektivnog člana EPuS-a, u cilju jačanja aktivizma mladih, uključivanja u aktuelne tokove omladinske politike i promocije evropskih vrednosti i tekovina u okviru procesa evropske integracije Republike Srbije.

Vizija…

    Predsednik Foruma

Đorđo Cvijović

forumladih(at)emins.org

Oslanjamo se na višedecenijsko iskustvo Evropskog pokreta u Srbiji u radu sa mladima i težimo, motivisano i kontinuirano, podsticanju mladih u Srbiji na participaciju i zastupanje stavova o temama koje su za njih značajne. Cilj raznovrsnih  aktivnosti koje realizujemo je  unapređenje položaja mladih, podsticanje njihove mobilnosti i osnaživanje omladinske participacije.

Koraci Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji…

Forum mladih neguje vršnjački (peer-to-peer) pristup i nastoji da politike EU  približi mladima kroz neformalnu edukaciju. Pored toga, trudimo se da ukažemo na mogućnosti uticaja mladih na proces evropske integracije Srbije i koristeći zanimljiv sadržaj informišemo mlade o aktuelnim temama koje se tiču njihove sadašnjosti i budućnosti.

Podstičemo mlade na preduzimanje inicijativa, umrežavanje i jačanje saradnje i mobilnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Pri tom, želimo da ukažemo donosiocima odluka na potrebe mladih i probleme sa kojima se najčešće susreću.

Veliki značaj pridajemo afirmaciji mladih na lokalu, prvenstveno podizanjem nivoa i kvaliteta informisanosti o procesu EU integracije Srbije i ukazivanjem na mogućnosti njihovog uključivanja u sam proces.

Najvažnije aktivnosti koje Forum mladih sprovodi uključuju:

Detalje o projektima u čiju realizaciju su uključeni članovi Foruma možete pogledati na projektnim stranicama: Evropa za mene i EnlargEUrope.

I ti možeš biti deo Foruma mladih!

Članstvo Foruma obuhvata mlade od 15 do 30 godina starosti sa različitom obrazovnom i društvenom pozadinom, kao i profesionalnim usmerenjem. Forum mladih radi sa mladima i za mlade iz svih socijalnih, ekonomskih, i obrazovnih slojeva. U svom radu čvrsto poštuje i promoviše načela rodne ravnopravnosti, kao i inkluziju i osnaživanje mladih sa posebnim potrebama.

Želiš da postaneš naš član? Pošalji CV i motivaciono pismo na forumladih(at)emins.org.

Aktivnosti i projekti Foruma mladih

  • Youth Forum
Youth Forum

Forum mladih-konkurs za prijem novih članova

February 18th, 2021|Comments Off on Forum mladih-konkurs za prijem novih članova

Imaš između 18 i 25 godina, zanima te aktivizam, omladinska politika i proces evropskih integracija, kao i kako možeš da utičeš na svoju zajednicu za bolji položaj mladih u društvu? Onda nastavi da čitaš, jer [...]

FORUM MLADIH EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI ŽELI VAM SREĆAN MEĐUNARODNI DAN MLADIH!

August 12th, 2020|Comments Off on FORUM MLADIH EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI ŽELI VAM SREĆAN MEĐUNARODNI DAN MLADIH!

Međunarodni dan mladih obeležava se 12. avgusta svake godine na osnovu odluke Ujedinjenih nacija iz 1999, kako bi se skrenula pažnja na probleme sa kojima se mladi suočavaju i pružio podsticaj kreiranju prostora u kome [...]

PRVI KORACI NA PROJEKTU REGIONALNA EKOLOŠKA POVELJA MLADIH

July 8th, 2020|Comments Off on PRVI KORACI NA PROJEKTU REGIONALNA EKOLOŠKA POVELJA MLADIH

Evropski pokret u Srbiji je sa partnerima iz regiona započeo novi projekat Regionalna ekološka povelja mladih, čije sprovođene podržava Fond za Zapadni Balkan. Ove nedelje održan je onlajn pripremni sastanak partnera, a pored EPuS-a učestvovali su predstavnici Centra za [...]