Forum za međunarodne odnose

Forum za međunarodne odnose okuplja građane koji prihvataju deklarisane programske osnove na kojima deluje Evropski pokret u Srbiji, kao deo Međunarodnog evropskog pokreta. Oni se udružuju u Forum u želji da stvore institucionalni okvir u kojem će se – na bazi punog poš­to­vanja evropskih vrednosti, posebno najvišeg stepena ljudskih sloboda i prava, te tolerantnog uvažavanja različitosti – voditi kvalifikovana rasprava o svim relevantnim aspektima međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa.

Forum je naročito otvoren za sve koji u svom naučnom, profesionalnom i političkom radu prate i proučavaju kretanje odnosa među državama i narodima i koji nezavisnim prilazom mogu da doprinesu razumevanju i tumačenju suštine tih odnosa.

Predsednica Foruma
Jelica Minić
Zamenik predsednice Foruma
Dragan Đukanović
Izvršna sekretarka
Nina Lopandić
Članovi Foruma 

Forum nije stranački usmereni otvoren je za sve koji deluju u prilog miroljubivog rešavanja otvorenih međunarodnih pitanja, u duhu saradnje, solidarnosti, povezivanja i dijaloga. Delujući u prilog pribižavanja Srbije integracionim procesima koji obuhvataju ceo evropski kontinent, Forum će posebnu podršku pružiti svim onim naporima koji su usmereni prema izgradnji poverenja i plodne, svestrane saradnje na prostoru bivše Jugoslavije, Balkana i Jugoistočne Evrope – regiona kome pripadamo i čija evolucija u pravcu stabilne bezbednosti, dobrosusedskih odnosa i otvorenih granica predstavlja dugoročni i zajednički interes.

Forum će se suprotstavljati svim idejama i pojavama uskogrude isključivosti, šovinističkih opterećenja i eventualnih hegemonističkih aspiracija, koje su i do sada bile osnovni uzrok udaljavanja i zaostajanja za pozitivnim promenama koje su obeležile kraj prošlog i početak ovog stoleća.

Forum se redovno sastaje svake srede i raspravlja o aktuelnim temama međunarodnih odnosa i spoljne politike. Forum, takođe, povremeno organizuje javne stručne rasprave o najznačajnijim pitanjima iz tih oblasti.

Projekti i aktivnosti Foruma

21. mart 2019. – prof. dr Gordon N. Bardoš, američki ekspert za balkansku politiku i bezbednost, predsednik SEERECON-a (South East European Research & Consulting): Ruska politika na Zapadnom Balkanu.

13. mart 2019. – Maks Brendle, direktor regionalne kancelarije za Srbiju i Crnu Goru Fondacije Fridrih Ebert: Nemačke socijaldemokrate uoči evropskih izbora

6. mart 2019. – Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava i članica Foruma: Srpska zajednica na Kosovu: zamrznut život u zamrznutom konfliktu

27. februar 2019. – Godišnja skupština Foruma za međunarodne odnose na kojoj je, između ostalog, primljeno 15 novih članova Foruma.

13. feburar 2019. – prof. dr Dragan Đukanović, profesor Fakulteta političkih nauka i član Foruma: Nova spoljnopolitička inicijativa

06. februar 2019. – Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke i član Foruma: Građanski protesti

23. januar 2019. – Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji i član Foruma: Putinova poseta Srbiji – ocena i komentari

CIVILNO DRUŠTVO: OTVORITI DEBATU O SPOLJNOJ POLITICI SRBIJE

February 26th, 2019|Comments Off on CIVILNO DRUŠTVO: OTVORITI DEBATU O SPOLJNOJ POLITICI SRBIJE

Osamnaest organizacija civilnog društva predstavilo je danas Novu spoljnopolitičku inicijativu u Medija centru i pozvalo vlast i opoziciju na otvaranje javne rasprave o pravcima spoljne politike Srbije. Cilj inicijative je postizanje konsenzusa oko spoljnopolitičkog pozicioniranja i [...]

NOVA SPOLJNOPOLITIČKA INICIJATIVA

February 1st, 2019|Comments Off on NOVA SPOLJNOPOLITIČKA INICIJATIVA

Broj organizacija civilnog društva koje podržavaju Inicijativu Download Uzimajući u obzir duboku podeljenost srpskog društva, kao i nedostatak konsenzusa oko spoljnopolitičkog pozicioniranja i međunarodnog položaja Srbije, mi dolepotpisani [...]

FORUM ZA MEĐUNARODNE ODNOSE: PODRŠKA GRAĐANSKIM PROTESTIMA U SRBIJI

February 1st, 2019|Comments Off on FORUM ZA MEĐUNARODNE ODNOSE: PODRŠKA GRAĐANSKIM PROTESTIMA U SRBIJI

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji pruža punu podršku protestima građana širom zemlje i njihovim opravdanim zahtevima za smenu osione i bahate vlasti na svim nivoima. Pridružujemo se  zahtevima građana za smenu režima  koji ozbiljno ugrožava, ionako krhke, temelje [...]