Forum za međunarodne odnose

Forum za međunarodne odnose okuplja građane koji prihvataju deklarisane programske osnove na kojima deluje Evropski pokret u Srbiji, kao deo Međunarodnog evropskog pokreta. Oni se udružuju u Forum u želji da stvore institucionalni okvir u kojem će se – na bazi punog poš­to­vanja evropskih vrednosti, posebno najvišeg stepena ljudskih sloboda i prava, te tolerantnog uvažavanja različitosti – voditi kvalifikovana rasprava o svim relevantnim aspektima međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa.

Forum je naročito otvoren za sve koji u svom naučnom, profesionalnom i političkom radu prate i proučavaju kretanje odnosa među državama i narodima i koji nezavisnim prilazom mogu da doprinesu razumevanju i tumačenju suštine tih odnosa.

Predsednica Foruma
Jelica Minić
Zamenice predsednice Foruma
Ana Marjanović Rudan Ana Jović Lazić
Izvršna sekretarka
Nina Lopandić
Članovi Foruma 

Forum nije stranački usmereni otvoren je za sve koji deluju u prilog miroljubivog rešavanja otvorenih međunarodnih pitanja, u duhu saradnje, solidarnosti, povezivanja i dijaloga. Delujući u prilog pribižavanja Srbije integracionim procesima koji obuhvataju ceo evropski kontinent, Forum će posebnu podršku pružiti svim onim naporima koji su usmereni prema izgradnji poverenja i plodne, svestrane saradnje na prostoru bivše Jugoslavije, Balkana i Jugoistočne Evrope – regiona kome pripadamo i čija evolucija u pravcu stabilne bezbednosti, dobrosusedskih odnosa i otvorenih granica predstavlja dugoročni i zajednički interes.

Forum će se suprotstavljati svim idejama i pojavama uskogrude isključivosti, šovinističkih opterećenja i eventualnih hegemonističkih aspiracija, koje su i do sada bile osnovni uzrok udaljavanja i zaostajanja za pozitivnim promenama koje su obeležile kraj prošlog i početak ovog stoleća.

Forum se redovno sastaje svake srede i raspravlja o aktuelnim temama međunarodnih odnosa i spoljne politike. Forum, takođe, povremeno organizuje javne stručne rasprave o najznačajnijim pitanjima iz tih oblasti.

Projekti i aktivnosti Foruma

18. septembar 2019. – Suzana Grubješić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji: Novi sastav Evropske komisije i moguće posledice na proces proširenja

19. jun 2019. – Nj.E. Koenraad Adam, ambasador Kraljevine Belgije: „Srbija u ritmu Evropе” – belgijska perspektiva

12. jun 2019. – Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri: Spoljna politika Srbije: Pogled s desnog centra

5. jun 2019. – Suzana Grubješić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji: Izveštaj Evropske komisije o Srbiji

29. maj 2019. – Nataša Vučković, poslanica Demokratske stranke u Narodnoj skupštini RS i generalni sekretar Fonda Centar za demokratiju: Uticaj izbora za Evropski parlament na domaću političku scenu

22. maj 2019. – Igor Davidović, bivši ambasador BiH u Vašingtonu i pri EU: BiH – unutrašnji izazovi i regionalni kontekst

8. maj 2019. – Mihailo Brkić, bivši ambasador RS u Kuvajtu, doktorant na FPN-u: Rečite mape Bliskog istoka

24. april 2019. – Boško Jakšić, ugledni novinar i član Foruma: Uoči sastanka u Berlinu – Nemačka, Francuska i Zapadni Balkan

17. april 2019. – Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAC Fond: Srbija i Poglavlje 31 (Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) – Pregled

10. april 2019. – Fahri Musliu, novinar i publicista, član Foruma: Politička dinamika na Kosovu

27. mart 2019. – dr Vladimir Ateljević, savetnik ministarke za evropske integracije i član Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije EU: Proces stabilizacije i pridruživanja – 20 godina kasnije

21. mart 2019. – prof. dr Gordon N. Bardoš, američki ekspert za balkansku politiku i bezbednost, predsednik SEERECON-a (South East European Research & Consulting): Ruska politika na Zapadnom Balkanu.

13. mart 2019. – Maks Brendle, direktor regionalne kancelarije za Srbiju i Crnu Goru Fondacije Fridrih Ebert: Nemačke socijaldemokrate uoči evropskih izbora

6. mart 2019. – Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava i članica Foruma: Srpska zajednica na Kosovu: zamrznut život u zamrznutom konfliktu

27. februar 2019. – Godišnja skupština Foruma za međunarodne odnose na kojoj je, između ostalog, primljeno 15 novih članova Foruma.

13. feburar 2019. – prof. dr Dragan Đukanović, profesor Fakulteta političkih nauka i član Foruma: Nova spoljnopolitička inicijativa

06. februar 2019. – Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke i član Foruma: Građanski protesti

23. januar 2019. – Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji i član Foruma: Putinova poseta Srbiji – ocena i komentari

SAOPŠTENJE FORUMA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE EPUS-A POVODOM IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE ZA SRBIJU

June 11th, 2019|Comments Off on SAOPŠTENJE FORUMA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE EPUS-A POVODOM IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE ZA SRBIJU

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji sa žaljenjem konstatuje da ovogodišnji Izveštaj Evropske komisije o Srbiji upućuje na zaključak da je, ukupno uzevši, Srbija protekle godine stagnirala na putu evropskih integracija. Izveštaj ne [...]

CIVILNO DRUŠTVO: OTVORITI DEBATU O SPOLJNOJ POLITICI SRBIJE

February 26th, 2019|Comments Off on CIVILNO DRUŠTVO: OTVORITI DEBATU O SPOLJNOJ POLITICI SRBIJE

Osamnaest organizacija civilnog društva predstavilo je danas Novu spoljnopolitičku inicijativu u Medija centru i pozvalo vlast i opoziciju na otvaranje javne rasprave o pravcima spoljne politike Srbije. Cilj inicijative je postizanje konsenzusa oko spoljnopolitičkog pozicioniranja i [...]

NOVA SPOLJNOPOLITIČKA INICIJATIVA

February 1st, 2019|Comments Off on NOVA SPOLJNOPOLITIČKA INICIJATIVA

Broj organizacija civilnog društva koje podržavaju Inicijativu Download Uzimajući u obzir duboku podeljenost srpskog društva, kao i nedostatak konsenzusa oko spoljnopolitičkog pozicioniranja i međunarodnog položaja Srbije, mi dolepotpisani [...]