U Sofiji je 5. oktobra 2018. godine održana Inerparlamentarna konferencija “Transformisanje regiona Zapadnog Balkana – uloga i budućnost procesa pristupanja EU iz parlamentarne perspective”. Konferenciju su organizovali Evropski parlament (Grupa za podršku demokratiji i za koordinaciju izbora, u saradnji sa Komitetom za spoljne poslove) i Narodna skupština Republike Bugarske. Učesnici skupa su bili članovi Evropskog parlamenta i nacionalnih parlamenata zemalja članica EU i parlamenata zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, uglavnom predsednici i članovi odbora za evropske poslove ili odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata i različitih odbora i tela Evropskog parlamenta.

Grupa za zagovaranje integracije ZB6 u EU, koja  je osnovana 2016.g. na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji, učestvovala je na panelu “Transformativni efekti procesa pristupanja regiona  EU – izazovi i postignuća”, na kome je uvodno izlaganje imala Livija Jaroka, potpredsednica Evropskog parlamenta. Kao pozvani panelisti iz ZB6 grupe za zagovaranje učestvovali su Jelica Minić (Evroski pokret u Srbiji), Sidonija Manuši (Albanski institut za međunarodne studije), Lejla Ramić-Mesihović (Vanjskopolitička inicijativa, Sarajevo), Momčilo Radulović (Evropski pokret u Crnoj Gori), Fatmir Curi (Kosovska fondacija za civilno društvo) i Simonida Kačarska (Institut za evropsku politiku, Skoplje).

U svojim kratkim i ubedljivim izlaganjima oni su zahvalili Bugarskoj na ulozi koju je igrala u zagovaranju proširenja na Zapadni Balkan, apelovali su da se ne gubi pogodan trenutak stvoren predlogom Evropske komisije za novu strategiju proširenja koji je dobio na snazi na majskom Samitu EU-ZB u Sofiji i na julskom Samitu Berlinskog procesa i zalagali su se za veće angažovanje evropskih institucija, posebno Evropskog i nacionalih parlamenata u podsticanju integracije regiona u kome podrška građana integraciji u EU opada zbog nejasne i nedogledne perspektive.

Nedvosmislenu ili donekle nijansiranu podršku proširenju na ZB izrazili su parlamentarci iz Bugarske, Rumunije, Austrije, Mađarske, Italije, Portugala, Litvanije, Irske, Velike Britanije, Grčke, Hrvatske, Slovačke (Eduard Kukan, predsednik Komiteta EP za stabilizaciju i pridruženje EU-Srbija, koji je bio moderator većeg dela konferencije), uz uzdržani stav slovenačkog prlamentarca i belgijskog parlamentarca koji je u celosti podržao stav francuskog predsednika Makrona – prvo reforme u EU pa proširenje i EU u više krugova. Izostali su predstavnici i stavovi velikih evropskih zemalja: Nemačka, Francuska, Španija, Poljska, kao i nordijskih zemalja i drugih zemalja Benelux-a i baltičkih zemalja.

Na poslednjem panelu posvećenom interparlamentarnoj i regionalnoj saradnji u funkciji ubrzanja reformi u zemljama koje pristupaju EU učestvovali su Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju i Đerđ Mura, izvršni direktor Fonda za Zapadni Balkan. Prvi panelista, Georgi Pirinski, član Komiteta za budžetsku kontrolu i Komiteta za pitanja zaposlenosti i socijalna pitanja Evropskog parlamenta, izneo je ideju da bi trebalo otvoriti proces dijaloga između parlamentaraca, kao važan vid podrške procesu proširenja i podrške većoj bezbednosti, stabilnosti i solidarnosti između EU i ZB. On se istovremeno založio za otvaranje pregovora sa svim ZB6, mada je u izlaganjima većine dominirao pristup “napretka prema zaslugama”.

Skupu su se obratili parlamentarci svih ZB6 apelujući da se proces proširenja ubrza. Generalna poruka skupa je da se u procesu proširenja radi o zajedničkom poslu, da ZB6 moraju ispuniti zadatke koje proces podrazumeva i da se moraju dalje jačati regionalna saradnja i pomirenje.