Regionalna kancelarija za saradnju mladih ove godine je prvi put podržala projekte koje se bave regionalnom saradnjom mladih i pomirenjem, a Evropski pokret u Srbiji će sprovoditi jedan od nagrađenih projekata. Nacionalni kooridinatori na REACT! projektu su se u Nikšiću 4. juna sastali na inicijalnom sastanku na kojem su dogovorili detaljan plan rada i komunikacije u okviru projekta.

U narednih 5 meseci mladi iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i sa Kosova* imaće prilike da provedu leto stažirajući u organizacijama civilnog društva u regionu i učestvuju na REACT! kampu koji će se održati u Gusinju. Na kick off sastanku određeni su kriterijumi za izbor po 5 najboljih eseja na temu „Zapadni Balkan za 20 godina – izazovi i mogućnosti”, kao i vremenski raspored aktivnosti na projektu.

Incijalni sastanak u Nikšiću je prva aktivnost u okviru REACT! projekta koji je podržala Regionalna kancelarija za saradnju mladih. Nosilac projekta je Alfa Centar iz Nikšića, a partneri su Evropski pokret u Srbiji, Balkan Forum sa Kosova*, Centar za međunarodne odnose i Asocijacija za promociju poslovanja iz BiH i Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Makedonije.

* Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti