Poslednju subotu, 26. oktobar, mentorke i mentorine sa programa Podeli svoje znanje su provele radno na evaluacionom sastanku. Ujedno je ovo bio i pretposlednji događaj na programu, a razgovaralo se o najvažnijim trenucima tokom Programa koji su bili značajni za mentorke i mentorine. Sastanak je bio dobra prilika da se zajedno osvrnu na ono što su uradile i postigle u prethodnom periodu, ali i da planiraju naredne korake.

Evaluacioni sastanak otvorila je Zorana Milovanović, koordinatorka projekta iz Evropskog pokreta u Srbiji, podsećajući na vrlo aktivan desetomesečni period od početka programa, koji je obuhvatao intenzivan rad ne samo sa mentorkama, već i u okviru zajedničkih aktivnosti – okruglih stolova i radionica.

Učesnice sastanka govorile su svojim najjačim utiscima sa programa, o lepim i izazovnim trenucima koji su im se dešavali tokom trajanja programa, u okviru samog programa, ali i profesionalnom i privatnom životu.  Zajednički su se osvrnule na ono što su naučile, ono što im je nedostajalo, ali su istovremeno procenjivale kapacitete za razvoj pružene od strane Programa i svoje sugestije za daljim razvojem i samog Programa. One su istakle da su očekivanja naši najveći prijatelji i neprijatelji. Zato je realističnost u očekivanjima dobar način da postignemo više, ali i da ne dozvolimo da nas razočarenje blokira i navede na odustajanje.  Kao najveća vrednost programa istaknuta je poznanstvo sjajnih žena iz različitih profesionalnih oblasti i stečena poznanstva i drugarstva.

Na zabavan način mentorke i mentorine su nastavile da se umrežavaju i otkrile još novih stvari jedne o drugima.

Od januara do oktobra 2019. godine, svake poslednje subote u mesecu organizovani su okrugli stolovi i/ili radionice za sve učesnice na programu, čije su teme bile definisane u skladu sa interesovanjima polaznica Programa, kao i brojni vanredni događaji. U ovom periodu organizovane su:

  • 3 radionice – osnovama upravljanja projektima, o pregovaranju i donošenju odluka, o digitalnom marketingu, o upravljanju vremenom; o javnom nastupu;
  • 2 okrugla stola – o tome kako je biti žena u biznisu i preduzetnica, kao i kakav je položaj žena u medijima i šta možemo na individualnom planu da uradimo kako bi kao zajednica napredovale ka većoj rodnoj ravnopravnosti;
  • 2 javna događaja – Mentorska šetnja i debata na temu uloge žena u  lokalnom socio-ekonomskom razvoju u Kruševcu i studijska poseta ženskoj seoskoj zajednici – Bački Monoštor.

Završni događaj je tradicionalna Mentorska šetnja koja se održava 23. novembra, kada će mentorke i mentorine dobiti i sertifikate za učešće u Programu, ali i uživati u tradicionalnom koncertu učesnica Rok kampa za devojčice.