U sklopu projekta „REACT!“ koji podržava Regionalna kancelarija za saradnju mladih, Evropski pokret u Srbiji otvara konkurs za najbolje eseje na temu „Zapadni Balkan za 20 godina – izazovi i mogućnosti”.

 Poziv je otvoren od 15. juna do 31. jula 2018. godine.

 Lista autora i autorki 5 najbolje napisanih eseja biće objavljena 8. avgusta 2018. godine na veb stranici Evropskog pokreta u Srbiji http://www.emins.org/.

  • Autori/ke 5 najbolje napisanih eseja biće nagrađeni učešćem na Letnjoj školi REACT! u Gusinju, Crna Gora od 3. do 8. septembra 2018. godine. Više o Letnjoj školi na reactmontenegro.me.
  • 2 najbolja plasirana autora/ke eseja će, pored učešća na Letnjoj školi, ići na stažiranje u nevladine organizacije Alfa centar u Nikšiću, Crna Gora, u Balkan Forum u Prištini, Kosovo*, u periodu od 15. do 22. avgusta 2018. godine (jedan autor/ka po organizaciji). Troškovi putovanja od Beograda do grada stažiranja i nazad, troškovi smeštaja i dnevnice biće pokriveni.

Uslovi:

  1. Poziv je otvoren za autore/ke sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
  2. Mladi starosti od 19 do 30 godina koji su zainteresovani za teme kao što su: vladavina prava, bezbednost, odbrana, demokratija i regionalno pomirenje;
  3. Esej treba da bude pisan Times New Roman fontom sa 1,5 proredom, ne duži od 3 strane;
  4. Esej treba biti poslat na e-mail adresu forumladih@emins.org najkasnije do 31. jula do 23:59 časova.

Za sve dodatne informacije možete pisati na forumladih@emins.org

 

Projekat REACT! ogranizuju Alfa centar iz Crne Gore, Evropski pokret u Srbiji, Balkan Forum sa Kosova*, Centar za međunarodne odnose i Asocijacija za promociju poslovanja iz BiH i Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Makedonije uz pomoć Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO).

* Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

Poziv_Nacionalni konkurs za eseje_REACT!