Diskriminacija žena i dalje postoji u velikoj meri i zato je Evropski pokret u Srbiji sa partnerima u mentorski program Podeli svoje znanje integrisao rodnu perspektivu i vrednosti socijalne inkluzije.

„Važno je posebno pružiti priliku marginalizovanim grupama žena da iskoriste infrastrukturu, dinamiku i ciljeve Programa, kako bi napredovale na ličnom i profesionalnom planu i na taj način prevazišle razne socijalne prepreke koje još uvek, nažalost, postoje u našem društvu“, objasnila je Dina Rakin, menadžerka Programa i dodala da je Program na ovaj način usmeren na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena.

Ovim rečima otvoren je pripremni sastanak za devetu generaciju mentorina na programu Podeli svoje znanje, održan u subotu, 26. januara. Cilj sastanka je bio da se predstave aktivnosti Programa i polaznice upoznaju sa konceptom mentorstva. Takođe, to je bila prilika da se mentorine međusobno upoznaju i da se kroz studije slučaja iz mentorskih odnosa, već postave u svoje uloge. Polaznice su mogle da čuju i utiske i iskustva alumnistkinja programa.

U ime partnerskih organizacija koje organizuju program, novu generaciju mentorina su pored Dine Rakin pozdravile i predstavnice partnerskih organizacija – Jelena Vasilev Novčić iz Erste banke, Tijana Jugović iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Dragana Ivetić Radić, iz Misije OEBS-a u Srbiji. Posebna gošća je bila Svetlana Stefanović, nekadašnja menadžerka projekta i mentorka koja je dala važne savete za uspešno pohađanje programa.

Tokom prvog dela sastanka razgovaralo se o tome šta mentorstvo jeste, a šta nije i o način na koji bi trebalo da dobar mentorski odnos funkcioniše. Istaknuto je da u programu mentorstva fokus isključivo na razvoju i usavršavanju mentorine, ali i da je to dvosmeran proces koji utiče i na samu mentorku.

Program mentorstva nije samo namenjen profesionalnom osnaživanju, već i ličnom razvoju. Realizuje se na tri nivoa – kroz rad sa mentorkom, tokom zajedničkih događaja na programu i kroz saradnju i umrežavanje mentorina. Polaznicama je savetovano da pokažu što veću inicijativu sa svojim mentorkama i da zajednički rade na dinamici saradnje i komunikacije.

U drugom delu sastanka mentorine radile na studijama slučaja iz mentorskih odnosa, kako bi se već postavile u ulogu mentorina i na konkretnim primerima sticale utisak o dinamici i metodama rada u okviru mentorskih odnosa. Usledio je Sajam znanja i veština, na kojem su mentorine na kreativan način predstavile svoja znanja i veštine, kao i znanja i veštine koje bi volela da im neko pomogne da razviju. Cilj ove aktivnosti bio je da mentorine uvide koliko samo toga imaju što mogu jedne od drugih naučiti i koliko jedne drugoj mogu pomoći u razvoju.

Važan deo sastanka bio je posvećen i prenošenju iskustva i deljenju saveta alumnistkinja programa.  Sa devojkama su razgovarale Aleksandra Nikolić, Katarina Ejdus i Svetlana Brkić. Izlaganja alumnistkinja delovala su motivišuće, jer su alumnistkinje istakle, da pored ostvarenja svojih početnih ciljeva, na Programu se stiču i nova prijateljstva, nove veštine, a nakon završetka sve postaju deo Alumni kluba.

Iz veoma interesantne diskusije sa alumnistkinjama izdvojila se glavna poruka za mentorine da na što bolji način iskoriste program i izvuku maksimum za sebe, ne samo profesionalno veći i privatno, produbljujući znanja, iskustvo, podršku, kontakte i mrežu.

Od februara do novembra 2019. godine, mentorski parovi će biti u kontaktu, razmenjivaće iskustva i povremeno će se sastajati u skladu sa agendom koju same definišu i na osnovu obaveza koje imaju u ovom periodu, ali će se i svake poslednje subote okupljati na zajedničkim događajima.

Program „Podeli svoje znanje“ tokom prethodnim osam godina okupio je više od 350 mentorki i mentorina i time izgradio impresivnu mrežu uspešnih žena iz različitih profesionalnih oblasti u Srbiji. Ideja programa jeste da na godišnjem nivou posveti pažnju i pruži podršku maloj grupi žena, kako bi uticali da se promene na mikro nivou integrišu u sistemske promene kada je reč o položaju žena u društvu.