Na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji, upućena je peticija predsedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku u kojoj organizacije civilnog društva Zapadnog Balkana, kao i pojedinci, izražavaju svoje nade i očekivanja da će Evropski savet ispuniti obećanje o otvaranju pristupnih pregovora sa Republikom Severnom Makedonijom i Republikom Albanijom u junu 2019. godine, kako stoji u Zaključcima Saveta o proširenju i stabilizaciji i procesu pridruživanja, usvojenim 26. juna 2018. godine.

U peticiji se izražava zabrinutost da bi dalje odlaganje početka tih pregovora negativno uticalo na proevropski stav stanovnika celog regiona, da bi moglo da utiče na kredibilitet EU i da obeshrabri političke elite u regionu u rešavanju drugih važnih bilateralnih sporova.

Nevladine organizacije iz regiona smatraju dobrosusedske odnose jednim od ključnih faktora konsolidacije Zapadnog Balkana i njegove brže integracije u EU.

Peticiju je do sada potpisalo 88 organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana, kao i 12 pojedinica iz regiona.

Pismo uz peticiju koje je upućeno predsedniku Evropskog saveta, Donaldu Tusku, možete naći ovde.

Peticiju smo prosledili i predsedniku Evropske komisije, Žan-Klodu Junkeru, a njegov odgovor možete naći ovde.