Prve radionice na teme procesa kreiranja javnih politika i alata za monitoring i evaluaciju su održane sa polaznicima oba modula u okviru Škole EU integracije. Naši treneri, Aleksandar Bogdanović i Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji su radili zajedno sa njima na razvijanju predloga javnih politika i njihovog plana monitoringa i evaluacije tokom treninga koji su organizovani od 28. do 30. septembra 2018. godine.

Polaznici ŠEI su kandidovali ključne probleme u njihovim zajednicama, a potom su zajednički razvijali predloge projekata i različite alate i instrumente koje, kao civilno društvo, mogu da iskoriste u postavljanju određenog problema na dnevni red donosilaca odluka. U drugom delu su zajedno radili na instrumentima i alatima za evaluaciju i monitoring javnih politika koje mogu koristiti u svom daljem radu.

Drugi deo radionice je bio fokusiran na interaktivne razgovore i predavanja praktičara i eksperata iz civilnog društva. U okviru modula vladavina prava, polaznici ŠEI sa severa Kosova su imali priliku da čuju iskustva Sanje Sovrlić, urednice platforme „Crno-beli svet“ i Miodraga Milićevića, izvršnog direktora NVO „Aktiv“ o watchdog aktivnostima civilnog društva na Kosovu.

Oni su takođe, imali veoma zanimljive razgovore i razmenu iskustava sa Tatjanom Lazarević, urednicom portala KosSev i Beljuljem Bećajem, analitičarem i profesorom političkih nauka koji su govorili o praćenju, analizi i izveštavanju o sprovođenju Briselskog sporazuma. Polaznici ŠEI u Gračanici, u okviru modula održivi razvoj su razgovarali sa Emilijom Milenković, iz Evropskog pokreta o osnovnim konceptima održivog razvoja, a sa Aleksandrom Ćorcem, profesorom na Medicinskom fakultetu o problemima zaštite životne sredine na Kosovu.

Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NGO AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine, Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova. Ove godine, organizacionom timu se pridružuje i organizacija Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice koja će doprineti širenju Škole i postizanja većih rezultata u drugim lokalnim zajednicama. Više o projektu pogledajte ovde.

 

Škola evropske integracije 2018