Peta generacija polaznika Škole evropske integracije (ŠEI), ove godine iz Kosovske Mitrovice i Gračanice, boravila je u studijskoj poseti Beogradu 6. i 7. decembra 2018. godine. Polaznici su bili u prilici da posete institucije od značaja u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, uključujući Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije i Ministarstvo za evropske integracije. Drugi deo posete je bio usmeren na razmenu dobrih iskustva, znanja i praksi sa predstavnicima civilnog društva.

Za vreme studijske posete polaznici ŠEI su bili u prilici da razgovaraju sa predstavnicima civilnog društva u oblasti vladavine prava i održivog razvoja koji aktivno učestvuju u procesu evrointegracija. Sa Aleksandrom Macurom, osnivačem RES fondacije, polaznici su razgovarali o energetskom siromaštvu na Zapadnom Balkanu, lokalnom energetskom menadžmentu u Gračanici i drugim lokalnim sredinama i potencijalima za korišćenje održivih izvora energije. Grupa iz oblasti vladavine prava je bila u studijskoj poseti BIRN-u Srbija u okviru koje su razgovarali o  monitoringu i analizom društvenih i političkih procesa.

 

U toku posete Narodnoj skupštini oni su se upoznali sa ulogom Odbora za evropske integracije, Odborom za Kosovo i Metohiju, kao i sa samim radom Narodne Skupštine Republike Srbije u procesu EU integracija. Sa predstavnicima odbora, polaznici ŠEI su razgovarali o ključnim izazovima i problemima.

Nakon toga, polaznici ŠEI su imali priliku da saznaju više o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u Ministarstvu za evropske integracije. Oni su bili u prilici da razgovaraju o procesu pregovora, ključnim izazovima i budućim planovima na putu ka EU. Istakli su da je proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji strateški cilj, na kome je potrebno dosta raditi u svim oblastima kako bi reforme bile uspešno izvedene.

Studijska poseta završena je neformalnim razgovorom sa predstavnicima organizacija civilnog društva, koje su ujedno i članovi Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 35, Marijom Milenković iz Intera, Verkom Jovanović iz Centra za etničke odnose, Nikolom Burazerom iz Centra za evropske politike, i Markom Milosavljevićem iz Inicijative mladih za ljudska prava. U neformalnom razgovoru predstavljen je rad u okviru pomenute platforme, a polaznici su bili u prilici da istaknu svoje dileme i nedoumice gde su u razgovoru sa predstavnicima civilnog sektora pokušali da pronađu zajedničke odgovore.

Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NGO AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova. Ove godine, organizacionom timu se pridružila i organizacija Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice, što će doprineti širenju Škole i postizanju boljih rezultata u drugim lokalnim zajednicama. Više o projektu pogledajte ovde.