Project Description

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (KoRSP), neformalna mreža organizacija, nastala je tokom 2010. godine. Osnovali su je – Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) – sadašnja TRAG fondacijaEvropski pokret u Srbiji (EPuS)Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) Smart Kolektiv, koji su tada potpisali memorandum o saradnji i utvrdili misiju, ciljeve i aktivnosti Koalicije. Od 2013. godine članica Koalicije je i SeCons – grupa za razvojnu inicijativu.

KoRSP je osnovana sa ciljem aktivnog angažovanja u stvaranju funkcionalnog okvira socijalnog preduzetništva u Srbiji. Jedan od prioriteta Koalicije jeste uspostavljanje partnerstava sa relevantnim društvenim subjektima – državom i privatnim sektorom, a sve sa ciljem ubrzanja rada na ispunjenju predviđenih ciljeva.

 

 

Projekti i aktivnosti

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva

March 3rd, 2017|Comments Off on Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji, 2014. Urednica: Dina Rakin Bilten izdaje EPuS ispred Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva (KoRSP) koja se zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire jav-nosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje [...]