Project Description

Međunarodni evropski pokret

EPuS je od 1993. godine punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta.

Međunarodni evropski pokret (EMI) je međunarodna organizacija otvorena za sve političke, ekonomske, kulturne i socijalne trendove u civilnom društvu. Glavni zadatak EMI-ja je da „doprinese stvaranju ujedinjene, federalne Evrope zasnovane na poštovanju osnovnih ljudskih prava, na principima mira, demokratskim principima slobode i solidarnosti, i učešću građana“. U okviru mreže Evropskog pokreta deluje 39 nacionalnih veća, 33 nacionalne asocijacije i 3 pridružena člana, obuhvatajući teritoriju od Islanda do Turske, i od Portugala do Finske. Tako je EMI jedna od retkih nevladinih organizacija koja ima članove iz skoro svih zemljama Evrope što joj omogućava efikasnu razmenu informacija širom Evrope.

Svi članovi mreže rade na zbližavanju predstavnika evropskih udruženja, političkih partija, preduzeća, sindikata i pojedinaca.

Osnovan pre više od pola veka, EMI je imao ključnu ulogu u stvaranju Evrope. Ova organizacija deluje pre svega kao istraživačka grupa, kroz praćenje evropskih tokova i aktivnosti i informisanje javnosti o njima, ali i kao grupa za pritisak preko svojih članova u različitim sektorima i na različitim nivoima.

 

Članstvo EPuS-a u drugim međunarodnim i regionalnim mrežama i asocijacijama

 

Tokom poslednje decenije dvadesetog veka i od 2000. godine, EPuS se pridružio radu nekoliko značajnih regionalnih inicijativa i asocijacija:

EPuS je 2007. godine bio jedan od osnivača Asocijacije nevladinih organizacija jugoistočne Evrope – CIVIS, koja jedina ima status učesnika u Savetu Evrope pri Konferenciji međunarodnih nevladinih organizacija.

Evropski pokret u Srbiji je 2008. godine pokrenuo osnivanje regionalne mreže nevladinih i think-tank organizacija sa ciljem promocije regionalne saradnje i unapređenja procesa evropskih integracija. Mreža partnerskih organizacija iz zapadnog Balkana okupljena je prvobitno oko projekta “Regionalni okvir za razvoj i evropsku integraciju“, koji je realizovan 2006. i 2007. godine. Saradnja je nastavljena na projektu Ljubljanska agenda za Zapadni Balkan. Formalni naziv ove te regionalne mreže je Koalicija za regionalnu saradnju i evropsku integraciju – Koalicija REI a čine je: Centar za Institucionalni razvoj – CIRa, Skoplje, Evropski pokret u Crnoj Gori, Helsinški odbor za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Albanski institut za međunarodne studije, Tirana, Evropski pokret u Srbiji, i Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj, Priština.