Napustio nas je nas kolega, dragi prijatelj i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.

Prof. dr Brana Marković ceo svoj radni vek posvetio je naučnim istraživanjima međunarodnih odnosa i ostvario vrhunske, međunarodno priznate, rezultate, a u određenim oblastima postavio temelje i otvorio mogućnosti i perspektive za nova istraživanja ove grane nauke.  Njegova bibliografija objavljenih radova, koja se sastoji od 14 knjiga, preko 50 studija i članaka u domaćim i stranim časopisima, oko 40 priloga u više enciklopedijskih publikacija, i više stotina kraćih priloga u časopisima, dnevnim i nedeljnim listovima, kvalifikuje ga za jednog od najplodnijih istraživača u našoj zemlji.

Svojim učešćem u međunarodnim istraživačkim projektima, nastupima na mnogobrojnim međunarodnim naučnim skupovima i predavanjima na stranim fakultetima, afirmisao se kao jedan od najistaknutijih i međunarodno priznatih naših naučnih istraživača i eksperata iz oblasti međunarodnih odnosa.

Kao dugogodišnji radnik i rukovodilac Instituta za međunarodnu politiku i privredu, prof. dr Brana Marković, doprineo je izrastanju i afirmaciji ove ustanove kao jedne od istaknutih istraživačkih centara u Evropi specijalizovane za međunarodne odnose. Kao profesor na Fakultetu političkih nauka i mentor mladim saradnicima u Institutu, prof. Marković je veoma zaslužan za uspešan napredak naučnog podmlatka u našoj zemlji.

Prof. dr Marković je kao dugogodišnji glavni i odgovorni urednik institutskog časopisa Međunarodni problemi, takođe doprineo da on postane jedan od časopisa za pitanja savremenih međunarodnih odnosa i spoljne politike u Evropi,  koji je inače razvrstan u više međunarodnih informacionih baza.

Sa velikim žaljenjem opraštamo se od njega i ponosimo se što je bio naš član.

 

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji