POZIVAMO ROMKINJE I ŽENE SA RURALA DA NAM SE PRIDRUŽE I U JUBILARNOJ 10. GODINI PROGRAMA PODELI SVOJE ZNANJE!

Konkurs za jubilarnu 10. generaciju mentorina, u okviru programa “Podeli svoje znanje” je u toku! Program zajednički sprovode Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Erste Banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Evropski pokret u Srbiji.

Program „Podeli svoje znanje“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je upravo na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena.

Cilj programa “Podeli svoje znanje” je profesionalno i lično osnaživanje žena u našem društvu, kroz razmenu iskustava i znanja. Vođen je idejom da uspešne i stručne žene, liderke iz različitih profesija, podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja kako bi doprinele stvaranju prilika za mlade žene za unapređenje svog puta u karijeri, sa namerom da postignu pozitivan pomak i postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.

Od 2012. godine uključivanjem Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u realizaciju Programa, jedan od glavnih doprinosa je obezbeđivanje snažnijeg mehanizma za veću inkluziju Romkinja i žena sa rurala kao učesnica u Programu.

Snažniji fokus na uključivanje Romkinja i žena sa rurala, omogućava da se pozitivnim delovanjem, motivisanjem i podrškom za učešće u Programu razbiju predrasude i stereotipi koji postoje na obe strane – unutar većinske grupe, ali i unutar marginalizovanih grupa i stvore atmosfera i uslovi za kreiranje jednakih šansi.

“I mi se tako ponašamo – odvajamo se. Ali sada smo deo grupe – iskreno!” – komentar jedne Romkinje alumnistkinje.

Partnerske organizacije i sam Program neguje i širi vrednosti solidarnosti, ravnopravnosti, tolerancije i inkluzivnosti u društvu. Pozitivna diskriminacija realizuje se sa ciljem ohrabrivanja Romkinja i žena sa rurala da prepoznaju Porgram kao mesto gde mogu da ravnopravnim učešćem iskoriste šanse za profesionalni i lični razvoji i postanu deo inkluzivne i solidarne ženske zajednice u našem društvu.

Pozitivna diskriminacija zasniva se na podsticanju Romkinja i žena sa rurala da se prijave za učešće u Programu, kroz organizovanje outreach sesija za prijavu učešća. Ovakva metoda omogućava kandidatkinjama Romkinjama i ženama sa rurala da se direktno informišu o programu i prijave svoje učešće.

U periodu od 25. novembra do 11. decembra 2019. godine biće organizovane 3 outreach sesije za prijavu učešća u programu Podeli svoje znanje za Romkinje i žena sa rurala.

Prijave za učešće u outreach sesijama za Romkinje i žene sa rurala vrši se slanjem e-mail-a na mentorstvo@emins.org sa naznakom “Prijava za outreach Podeli svoje znanje sesiju” u kojem je potrebno navesti ime, prezime, broj telefona i mesto boravka kandidatkinje.

Program će se realizovati u periodu od januara do novembra 2020. godine. Za to vreme, mentorka i odabrana mentorina će biti u kontaktu, razmenjivaće iskustva i povremeno sastajati. Planirano je organizovanje 2 okruga stola gde će sve učesnice programa razmenjivati mišljenja i iskustva i razgovarati na različite teme, 3 radionice koje će za cilj imati dodatno osnaživanje i dve javne debate koje će biti organizovane van Beograda. Događaju su svake poslednje subote u mesecu (osim u martu (7.mart 2020) i julu).

 

Više informacija o programu Podeli svoje znanje nalazi se ovde .