KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Effects of SAA and CEFTA2006 on WB6 European Integration and Regional Cooperation: Achievements and Ways Forward

//Effects of SAA and CEFTA2006 on WB6 European Integration and Regional Cooperation: Achievements and Ways Forward
  • Korice - prednja

Effects of SAA and CEFTA2006 on WB6 European Integration and Regional Cooperation: Achievements and Ways Forward

Preuzmite publikaciju u PDF na engleskom jeziku / 4,8 MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2018. godine

Preuzmite publikaciju u PDF na engleskom jeziku / 4,8 MB

 

Evropeizacija Zapadnog Balkana (ZB) bila je nekoliko godina u drugom planu briselske agende. Na to su uticali unutrašnji izazovi EU ali i nedostatak političke volje  i zloupotreba trenutnih poteškoća unutar Evropske unije usporili su proces unutrašnjih reformi i demokratizaciju društva u ZB. Nakon najave  predsednika Evropske komisije, Žan Klod Junkera, u Govoru o stanju Unije u vezi sa proširenjem EU u sledećoj deceniji, otvorena je nova evropska perspektiva za države Zapadnog Balkana. Međutim, proces proširenja EU, kao i proces evropeizacije Zapadnog Balkana, zahteva poboljšanje trenutno postojećih instrumenata evropske integracije, kao što su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i sporazumi CEFTA2006, kao i ponovno pokretanje pozitivnog narativa u vezi sa proširenjem EU

Istraživanje je nastalo kao rezultat saradnje sa partnerima u okviru projekta “Efekti instrumenata Procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju” uz podršku  Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i Fondacije Institut za otvoreno društvo. Cilj projekta je doprinos integracioinim perspektivama Zapadnog Balkana u EU kroz unapređenje instrumenata za proširenje EU.

U okviru istog projekta, izrađen je i predlog praktične politike Dvanaest predloga za proširenje EU sa Zapadnog Balkanasa ciljem da pokaže da je proširenje ostvarivo do kraja 2025. godine za Srbiju i Crnu Goru, a u ne tako dalekoj budućnosti, i za ostale zemlje zapadnog Balkana ukoliko se način na koje se ono sprovodi izmeni i prilagodi regionalnom kontekstu.