Product Description

Autori i autorke: Ana Kurovska, Ledion Krisafi, Sanita Hadžović, Donika Marku, Marko Pejović, dr Marija Risteska, dr Jelica Minić
Izdavač: Institut za istočne studije, Varšava, 2020. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1,7 MB

Publikacija koja je pred Vama sadrži različita gledišta autora, kao i različite perspektive napora Poljske da integriše Zapadni Balkan u Evropsku uniju. Izdavač se nada da će ova publikacija doprineti promociji ideje o proširenju Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je sastavni deo moderne Evrope.

Izdavanje je sufinanciralo Ministarstvo spoljnih poslova Republike Poljske u okviru programa bespovratnih sredstava: „Javna diplomatija 2020 – nova dimenzija“
Stavovi izraženi u ovim člancima su stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske.