KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Promene Ustava na putu do Evropske unije, treće dopunjeno izdanje

//Promene Ustava na putu do Evropske unije, treće dopunjeno izdanje
  • thumb_1509015160-Promene Ustava na putu do EU, naslovna

Promene Ustava na putu do Evropske unije, treće dopunjeno izdanje

Vladimir Međak, Tara Tepavac, Milan Antonijević, Jelena Jerinić

Preuzmite publikaciju u PDF / 800KB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2019. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 800KB

Evropski pokret u Srbiji smatra da je neophodno pokrenuti istinsku javnu raspravu o izmenama Ustava, u kojoj će se doći do rešenja koja će omogućiti izgradnju nezavisnog pravosuđa, koje građani Srbije zaslužuju u 21. veku. Predloženi amandmani u ovom obliku do tog rezultata neće dovesti.

Skoro sve države članice Evropske unije morale su da menjaju svoje ustave kako bi uspešno privele kraju proces pristupanja Evropskoj uniji. Srbiji, kao državi u statusu kandidata za članstvo, predstoji ustavna reforma. Dalekosežni efekti ovog procesa nameću blagovremenu pripremu predloga i otvorenu i na argumentima zasnovanu raspravu svih relevantnih aktera u javnoj sferi. Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji smatra da je nastupio „ustavni momenat“.

U ovoj publikaciji su sadržani konkretni predlozi i stavovi Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji nastali na osnovu dugogodišnjeg angažmana u vezi sa pitanjem reforme aktuelnog Ustava Republike Srbije.