KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Siva knjiga javnih usluga

//Siva knjiga javnih usluga
  • 2018_Siva knjiga javnih usluga_cover

Siva knjiga javnih usluga

Katarina Tadić, Milena Lazarević

Preuzmite publikaciju u PDF / 6,5 MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2018. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 6,5 MB

 

Reforma javne uprave predstavlja, ne samo jedan od ključnih stubova procesa evropskih integracija, već i sveobuhvatan proces, koji treba da unapredi celokupan sistem javne administracije u Srbiji, a time i kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima.

Siva knjiga javnih usluga u Srbiji, nastala je kao rezultat dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre javne uprave“, koji su sproveli Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike u periodu od maja 2016. do maja 2018. godine, na teritoriji Srbije u saradnji sa još dvanaest partnera, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je usmerena na građane i građanke.

U ovoj Sivoj knjizi su predstavljeni najvažniji rezultati sprovedenih istraživanja kao i konkretan set preporuka za unapređenje pružanja javnih usluga.