KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Zvoni za Evropu, drugo dopunjeno izdanje

//Zvoni za Evropu, drugo dopunjeno izdanje
  • thumb_1508943650-Zvoni za Evropu 2017, naslovna

Zvoni za Evropu, drugo dopunjeno izdanje

Urednik: Vladimir Međak

Preuzmite publikaciju u PDF / 19MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2017. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 19MB

Najnovije izdanje knjige Zvoni za Evropu napisano je u okviru projekta Evropa za mene koji ima za cilj da poveća znanje građana Srbije o evropskim vrednostima i funkcionisanju Evropske unije kao i približi proces pristupanja Srbije u EU, koristi i uticaje na njihov svakodnevni život u procesu pregovara.
Knjiga je namenjena svim mladim ljudima željnim sticanja osnovnih saznanja o evropskim integracijama na zanimljiv, razumljiv i jednostavan način. Mladi ljudi u Srbiji su stub budućeg razvoja Srbije i najveći dobitnici učlanjenja Srbije u Evropsku uniju i upravo zato potrebno je da znaju šta zaista jeste EU, kao i da se pravovremeno i objektivno informišu.