Profesor dr Ivan Vujačić je izabran za novog predsednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji na izbornom sastanku održanom u sredu, 25. septembra 2019. godine.

Ivan Vujačić je profesor na Ekonomskom fakultetu, a angažovan je kao gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2009, bio je ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama.

U upravnom odboru Eurobanke u Beogradu Vujačić je nezavisan član od 2010, a član Predsedništva i Izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije je od 2011. godine. Bio je član Upravnog odbora Američke privredne komore u Beogradu od 2011. do 2015. godine, kao i član Izvršnog odbora Evropske asocijacije za komparativne privredne studije (EACES), od 2014. do 2016. godine.

Vujačić je u Glavnom odboru i Političkom savetu Demokratske stranke, u kojoj je od osnivanja.

Forum za međunarodne odnose razmatra relevantne aspekte spoljne politike i međunarodnih odnosa, kao i druga pitanja iz političke i ekonomske sfere, sa posebnim naglaskom na proces evropske i evroatlantske integracije Srbije. Forum okuplja diplomate, novinare i naučne radnike i organizuje redovne sastanke i javne, stručne rasprave o značajnim pitanjima spoljne politike i ekonomije.

Forum za međunarodne odnose deluje u okviru Evropskog pokreta u Srbiji od 1995. godine. Dosadašnji predsednici Foruma su bili: Jelica Minić, Predrag Simić, Borivoj Erdeljan, Milan Simurdić, Ivo Visković, Vera Ranković, Dušan Simić, Ilija Đukić, Aleksandar Nenadović i Živorad Kovačević.