OBRAZOVANJE U SRBIJI – POSLOVI ZA BUDUĆNOST

May 16th, 2018|0 Comments

Evropski pokret u Srbiji, uz podršku uspešnih kompanija u Srbiji organizuje Prvu korporativnu konferenciju o aktuelnim promenama u obrazovnom sektoru sa posebnim osvrtom na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta rada i kompanija koje posluju [...]

EVROPA ZA MENE

April 27th, 2018|0 Comments

Uprkos strateškom opredeljenju Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, kao i činjenici da je EU najveći trgovinski partner Srbije, podrška evropskim integracijama godinama varira. Cilj projekta “Evropa za mene” je da poveća znanje [...]

UMREŽAVANJEM KA OSNAŽIVANJU

March 27th, 2018|0 Comments

Povezivanje, saradnja, uključenost i umrežavanje na svim nivoima i sa svim zainteresovanim stranama, u današnjem povezanom svetu, uslovi su za rast i uspeh za sve pravne subjekte i preduzeća, a posebno za ona koja [...]

INVESTIRANJE U EVROPSKU BUDUĆNOST ZAPADNOG BALKANA

March 27th, 2018|0 Comments

Evropska investiciona banka (EIB) je prisutna na Zapadnom Balkanu (ZB) sa osnovnim ciljem da podrži uspostavljanje tržišne ekonomije i konkurentnost u ovom regionu, zatim doprinese razvoju infrastrukture i povezivanju Zapadnog Balkana sa vitalnim transportnim [...]

BERLINSKI PROCES U SENCI BREGZITA: POVEZIVANJE AKTIVNOSTI PRAĆENJA OCD

March 7th, 2018|0 Comments

Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su kamen temeljac procesa evropskih integracija. Strateški cilj zemalja Zapadnog Balkana (ZB) je da budu članice Evropske unije (EU). Stoga, Berlinski proces, iniciran 2014. godine, može značajno doprineti reformama u [...]

PODSTICANJE PARTNERSTVA I IZGRADNJA KAPACITETA NA ZAPADNOM BALKANU

March 7th, 2018|0 Comments

Ovaj projekat će okupiti šest zemalja ZB kroz zajedničko istraživanje i analizu korišćenja fondova EU u svojim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). Ovo je jedno od najzanimljivijih i najmanje poznatih [...]

Škola evropskih integracija – Seminari

March 2nd, 2018|0 Comments

Ciljevi seminara su prevashodno izgradnja kapaciteta lokalne i regionalne administracije, organizacija civilnog društva, medija itd. za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge i kompetencija u pretpristupnom periodu je jedna od prioriteta rada EPuS. EPUS [...]

SEKO za reformu državne uprave

March 2nd, 2018|0 Comments

POZIV ZA FORMIRANJE MREŽE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SEKTOR REFORME DRŽAVNE UPRAVE Kancelarija za evropske integracije (KEI) kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta [...]

Iščekujući novi Ustav

March 2nd, 2018|0 Comments

Neophodno je da Ustav, kao najviši pravni akt jedne zemlje odražava i garantuje osnovne vrednosti konsolidovanog demokratskog društva. Nelegitiman i nedosledan Ustav koji ne postulira neke od osnovnih principa i institucija koje garantuju postojanje demokratskog [...]

Srpsko – nemački civilni dijalog

March 2nd, 2018|0 Comments

Otvaranjem pristupnih pregovora između Srbije i EU, počinje dinamičan proces intenzivnog usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom koje će podrazumevati i primenu i sprovođenje zakona i standarda usklađenih sa evropskim acquis. Dinamika pregovora će zavisiti od napretka [...]

Ka Evropi – Towards Europe

March 2nd, 2018|0 Comments

Crna Gora je u decembru 2010. godine dobila status kandidata, dok su u junu 2012. godine zvanično otvoreni pristupni pregovori. Sveprisutna je posvećenost integracijama i sprovođenju neophodnih reformi, dok ne izostaje ni podrška javnosti koja se kreće između [...]

Srbija i Kosovo*: Evropske perspektive i praksa

March 2nd, 2018|0 Comments

Postizаnjеm spоrаzumа u аprilu i mајu 2013. godine, i nаstаvlјаnjem diјаlоga pоd оkrilјеm Еvrоpskе uniје (ЕU), Srbiја i Kоsоvо* načinili su klјučni korak u prоcеsu pristupanja/pridruživanja ЕU, kао i u nоrmаlizаciјi оdnоsа dvе zajednice. Diјаlоg [...]

Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa EU

March 2nd, 2018|0 Comments

Evropski pokret u Srbiji organizuje Konferenciju Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert. Konferencija će biti održana u utorak, [...]

Izrada strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE 2020

March 2nd, 2018|0 Comments

Konzorcijum Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i SeConS - Grupe za razvojnu inicijativu su započeli izradu Strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE2020. Cilj izrade ovakve studije je da se utvrdi stepen razvoja sektora [...]

Vodič kroz strategiju Evropa 2020 – četiri godine kasnije

March 2nd, 2018|0 Comments

Strategija Evropа 2020 ima za cilj ekonomski rаzvoj EU zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zаposlenosti, produktivnosti i socijаlne kohezije. Kako bi svaka od država člаnica EU primenila strаtegiju Evropa 2020 nа [...]

Evropske aktuelnosti – javne diskusije

March 2nd, 2018|0 Comments

Evropska unija se menja. Institucionalni aranžaman EU, uspostavljen 2014. godine, suočio se sa novim okruženjem i izazovima (ukrajinska kriza, sukobi na Bliskom i Srednjem istoku, sajber bezbednost, opasnost izlaska Velike Britanije i Grčke itd.), a [...]

Regionalni konvent o evropskoj integraciji

March 2nd, 2018|0 Comments

Zemlje regiona Zapadnog Balkana su među kandidatima za sledeći talas proširenja EU. Ipak same zemlje Zapadnog Balkana su u različitim fazama procesa pristupanja i na različitim nivoima sprovedenih reformi. Iz dosadašnjeg iskustva se pokazalo da [...]

NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI (NKEU)

March 2nd, 2018|0 Comments

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj [...]

Znam kako da delujem

March 2nd, 2018|0 Comments

Projekat Znam kako da delujem, u trećoj godini sprovođenja, a na osnovu postignutih ciljeva projekta i konkretnih rezultata iz prve dve godine nastavlja da neguje proaktivan pristup OCD u procesu odlučivanja u oblasti životne sredine, [...]

Srpsko – albanski odnosi

March 2nd, 2018|0 Comments

Proces saradnje i međusobnog razumevanja i podrške između Srbije i Albanije od strateškog je značaja za evropske integracije Zapadnog Balkana. Glavna prepreka koja stoji na putu normalizacije odnosa između Srbije i Albanije je nedostatak znanja [...]

Dijalog i saradnja za uspešnije praćenje primene strategije jugoistočna evropa 2020

March 2nd, 2018|0 Comments

Zaključci i preporuke sa konferencije "Biznis za dobrobit zajednice" sa planom realizacije Konferencija "Biznis za dobrobit zajednice", 8. decembar, Impact Hub, Beograd Agenda konferencije Pratite najnovije informacije o konferenciji Tokom 2014. godine EPuS i SeConS [...]

Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu

March 2nd, 2018|0 Comments

Ključni faktor za ubrzanje procesa pregovaranja/pristupanja EU u regionu Zapadnog Balkana i Turske je zajednička saradnja u sektoru civilnog društva i javnih vlasti. U samom procesu pregovaranja, stručnost nevladinih organizacija, kao i drugih aktera civilnog [...]

EU u očima građana/ki

March 2nd, 2018|0 Comments

Evropska unija suočava se sa rastućim nepoverenjem građana Evrope. Evropska kuća u Parizu (Maison de l’Europe de Paris) i njeni partneri veruju da se ovo danas preovlađujuće nepoverenje može da iščezne uz stimulaciju znanja [...]

Unapredjenje procesa pridruživanja zapadnog Balkana Evropskoj uniji

March 2nd, 2018|0 Comments

Osnivanje i pouke Regionalnog konventa o evropskoj integraciji navele su na zaključak da se zemlje u regionu, koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji, suočavaju sa istim problemom nedostatka adekvatnih kadrova, kako u državi, [...]

Srbija i Albanija – prema evropskoj budućnosti

March 2nd, 2018|0 Comments

Bilateralna saradnja i uzajamno razumevanje i podrška između Albanije i Srbije, od strateškog su značaja za stabilnost regiona, kao i za evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Jedna od glavnih prepreka na putu ka normalnim i plodnim [...]

Primenjena diplomatija

March 2nd, 2018|0 Comments

Generacija 21 i Evropski pokret u Srbiji sprovode program „Primenjena diplomatija“ već 14. godinu zaredom. Program „Primenjena diplomatija“ predstavlja vid dodatnog, neformalnog obrazovanja namenjenog studentima završnih godina međunarodnih studijskih grupa Fakulteta političkih nauka i Pravnog [...]

Škola evropske integracije

March 2nd, 2018|0 Comments

Region Zapadnog Balkana je po prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, [...]

Putujemo u Evropu! 2016

March 2nd, 2018|0 Comments

Projekat Putujemo u Evropu nastao je iz želje da se mladim i obrazovanim građanima Srbije pruži mogućnost da upoznaju raznovrsno kulturno nasleđe i tradicije koje krase evropske zemlje, kao i zajedničke evropske vrednosti koje [...]

Beogradski bezbednosni forum

March 2nd, 2018|0 Comments

Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji i Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizuju šesti Beogradski bezbednosni forum koji će se održati od  11. do 13. oktobra 2017. pod nazivom “Zajednička budućnost u vremenu [...]

Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije

March 2nd, 2018|0 Comments

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i Albanski institut za međunarodne studije (AIIS) pokrenuli su projekat Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije uz podršku Federalne Republike Nemačke. Saradnja između Srbije i Albanije [...]

PARTNERSTVOM DO DOBRE JAVNE UPRAVE

March 2nd, 2018|0 Comments

Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) podrazumeva ambicioznu i sveobuhvatnu refromu javne uprave (RJU). Budući da je RJU od 2014. godine u glavnim strateškim dokumentima Evropske komisije definisana kao jedan od stubova politike proširenja [...]

Više zajednice u biznisu

March 2nd, 2018|0 Comments

Agenda - Promocija DRUŠTVENO, KORISNO, ODRŽIVO: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji “Društveno, korisno, održivo: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji“ - preuzmite! Sve o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu na jednom mestu. Kratak i [...]

V4 – podrška strategiji zagovaranja evropskih integracija Zapadnog Balkana

March 2nd, 2018|0 Comments

Okolnosti za proširenje EU su generalno veoma nepovoljne. „Zamor proširenja“ provejava među političkim elitama država članica EU. Politička poruka da neće biti proširenja narednih pet godina je obeshrabrujuća za države Zapadnog Balkana. Osim toga, tehnički [...]

Promene Ustava na putu do EU

March 2nd, 2018|0 Comments

EpuS nastavlja sveobuhvatnu i informativnu raspravu o različitim aspektima revizije najvišeg pravnog akta u Srbiji. Otvaranje pregovora o članstvu Srbije u EU i potreba da se ispune obaveze koje proističu iz pregovaračke pozicije predstavljaju [...]

Imam pravo da znam o EU

March 2nd, 2018|0 Comments

Na osnovu istraživanja javnog mnjenja koje na svakih šest meseci obavlja Kancelarija za evropske integracije, nivo pruženih informacija i interesovanja za evropske integracije je izuzetno nizak, dok sadržaj o EU najčešće nije dostupan, niti je [...]

PODELI SVOJE ZNANJE

March 2nd, 2018|0 Comments

Vodič kroz mentorstvo   Program „Podeli svoje znanje“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je upravo na izgradnju međusobne podrške žena, [...]

Otvoreno o politici razvoja preduzetništva u Srbiji

March 2nd, 2018|0 Comments

Politika preduzetništva je definisana Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 2015-2020, dok se njeno sprovođenje bliže određuje Akcionim planom. Akcioni plan treba da definiše sve mere, aktivnosti, nadležne institucije i vremenski [...]