KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Završeni projekti

//Završeni projekti

Dijalog i saradnja za uspešnije praćenje primene strategije Jugoistočna Evropa 2020

Tokom 2014. godine EPuS i SeConS su pripremili Stratešku studiju o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije Jugoistočna Evropa 2020. U studiji se prikazuje stanje u sektoru socijalne ekonomije u regionu jugoistočne Evrope i [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Dijalog i saradnja za uspešnije praćenje primene strategije Jugoistočna Evropa 2020

Evropa za mene

Cilj projekta “Evropa za mene” je da poveća znanje građana Srbije o evropskim vrednostima i funkcionisanju Evropske unije kao i približi proces pristupanja Srbije u EU, koristi i uticaje na njihov svakodnevni [...]

Categories: Forum mladih, Zavrseni projekti|Tags: , , , , , |Comments Off on Evropa za mene

Evropske aktuelnosti – javne diskusije

Evropska unija se menja. Institucionalni aranžaman EU, uspostavljen 2014. godine, suočio se sa novim okruženjem i izazovima (ukrajinska kriza, sukobi na Bliskom i Srednjem istoku, sajber bezbednost, opasnost izlaska Velike Britanije i Grčke itd.), a [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Evropske aktuelnosti – javne diskusije

Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa EU

Evropski pokret u Srbiji organizuje Konferenciju Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert. Konferencija će biti održana u utorak, [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa EU

INVESTIRANJE U EVROPSKU BUDUĆNOST ZAPADNOG BALKANA

Evropska investiciona banka (EIB) je prisutna na Zapadnom Balkanu (ZB) sa osnovnim ciljem da podrži uspostavljanje tržišne ekonomije i konkurentnost u ovom regionu, zatim doprinese razvoju infrastrukture i povezivanju Zapadnog Balkana sa vitalnim transportnim [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on INVESTIRANJE U EVROPSKU BUDUĆNOST ZAPADNOG BALKANA

Iščekujući novi Ustav

Neophodno je da Ustav, kao najviši pravni akt jedne zemlje odražava i garantuje osnovne vrednosti konsolidovanog demokratskog društva. Nelegitiman i nedosledan Ustav koji ne postulira neke od osnovnih principa i institucija koje garantuju postojanje demokratskog [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Iščekujući novi Ustav

Izrada strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE 2020

Konzorcijum Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i SeConS - Grupe za razvojnu inicijativu su započeli izradu Strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE2020. Cilj izrade ovakve studije je da se utvrdi stepen razvoja [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Izrada strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE 2020

Jačanje saradnje između Srbije i Albanije – Uvid u medijske sadržaje u Srbiji i mogućnosti za oblikovanje pozitivne i informisane percepcije

Evropski pokret u Srbiji i Albanski institut za međunarodne studije osnovali su 2015. godine Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije koji je značajno podstakao bilateralne odnose. Ispitivanja javnog mnjenja sprovedena u ove dve [...]

Categories: Zajednički centar za odnose Srbije i Albanije, Zavrseni projekti|Tags: , |Comments Off on Jačanje saradnje između Srbije i Albanije – Uvid u medijske sadržaje u Srbiji i mogućnosti za oblikovanje pozitivne i informisane percepcije

Ka Evropi – Towards Europe

Crna Gora je u decembru 2010. godine dobila status kandidata, dok su u junu 2012. godine zvanično otvoreni pristupni pregovori. Sveprisutna je posvećenost integracijama i sprovođenju neophodnih reformi, dok ne izostaje ni podrška javnosti koja se kreće između [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Ka Evropi – Towards Europe

Korak napred

Socijalna preduzeća u Srbiji posluju u neregulisanom i nestimulativnom okruženju, te stoga akteri imaju ograničen manevar za šire delovanje. Organizacije civilnog društva se često zalažu za inovacije politika u ovoj oblasti, a takođe često [...]

Categories: Socijalna ekonomija, Zavrseni projekti|Tags: , , |Comments Off on Korak napred

OBRAZOVANJE U SRBIJI – POSLOVI ZA BUDUĆNOST

Evropski pokret u Srbiji, uz podršku uspešnih kompanija u Srbiji organizuje Prvu korporativnu konferenciju o aktuelnim promenama u obrazovnom sektoru sa posebnim osvrtom na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta rada i kompanija koje [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: , , |Comments Off on OBRAZOVANJE U SRBIJI – POSLOVI ZA BUDUĆNOST

Otvoreno o politici razvoja preduzetništva u Srbiji

Politika preduzetništva je definisana Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 2015-2020, dok se njeno sprovođenje bliže određuje Akcionim planom. Akcioni plan treba da definiše sve mere, aktivnosti, nadležne institucije i vremenski [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Comments Off on Otvoreno o politici razvoja preduzetništva u Srbiji

PARtnerstvom do dobre javne uprave

Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) podrazumeva ambicioznu i sveobuhvatnu refromu javne uprave (RJU). Budući da je RJU od 2014. godine u glavnim strateškim dokumentima Evropske komisije definisana kao jedan od stubova politike proširenja [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: , |Comments Off on PARtnerstvom do dobre javne uprave

Podsticanje partnerstva i izgradnja kapaciteta na Zapadnom Balkanu

Ovaj projekat je okupio šest zemalja ZB kroz zajedničko istraživanje i analizu korišćenja fondova EU u svojim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). Ovo je jedno od najzanimljivijih i najmanje poznatih pitanja [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: , , |Comments Off on Podsticanje partnerstva i izgradnja kapaciteta na Zapadnom Balkanu

Primenjena diplomatija

Generacija 21 i Evropski pokret u Srbiji sprovode program „Primenjena diplomatija“ već 14. godinu zaredom. Program „Primenjena diplomatija“ predstavlja vid dodatnog, neformalnog obrazovanja namenjenog studentima završnih godina međunarodnih studijskih grupa Fakulteta političkih nauka i Pravnog [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Primenjena diplomatija

Regionalni konvent o evropskoj integraciji

Zemlje regiona Zapadnog Balkana su među kandidatima za sledeći talas proširenja EU. Ipak same zemlje Zapadnog Balkana su u različitim fazama procesa pristupanja i na različitim nivoima sprovedenih reformi. Iz dosadašnjeg iskustva se pokazalo da [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Regionalni konvent o evropskoj integraciji

SEKO za reformu državne uprave

POZIV ZA FORMIRANJE MREŽE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SEKTOR REFORME DRŽAVNE UPRAVE Kancelarija za evropske integracije (KEI) kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on SEKO za reformu državne uprave

Škola evropske integracije 2016

Region Zapadnog Balkana je po prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: , |Comments Off on Škola evropske integracije 2016

Škola evropske integracije 2017

Region Zapadnog Balkana je po prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: , |Comments Off on Škola evropske integracije 2017

Škola evropske integracije 2018

  Region Zapadnog Balkana je prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, [...]

Categories: Zavrseni projekti|Tags: , |Comments Off on Škola evropske integracije 2018

Škola evropskih integracija – Seminari

Ciljevi seminara su prevashodno izgradnja kapaciteta lokalne i regionalne administracije, organizacija civilnog društva, medija itd. za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge i kompetencija u pretpristupnom periodu je jedna od prioriteta rada EPuS. EPUS [...]

Categories: Projekti Naslovna strana, Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Škola evropskih integracija – Seminari

Srbija i Albanija – prema evropskoj budućnosti

Bilateralna saradnja i uzajamno razumevanje i podrška između Albanije i Srbije, od strateškog su značaja za stabilnost regiona, kao i za evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Jedna od glavnih prepreka na putu ka normalnim i plodnim [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Comments Off on Srbija i Albanija – prema evropskoj budućnosti

Srbija i Kosovo*: Evropske perspektive i praksa

Postizаnjеm spоrаzumа u аprilu i mајu 2013. godine, i nаstаvlјаnjem diјаlоga pоd оkrilјеm Еvrоpskе uniје (ЕU), Srbiја i Kоsоvо* načinili su klјučni korak u prоcеsu pristupanja/pridruživanja ЕU, kао i u nоrmаlizаciјi оdnоsа dvе zajednice. Diјаlоg [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Srbija i Kosovo*: Evropske perspektive i praksa

Srpsko – albanski odnosi

Proces saradnje i međusobnog razumevanja i podrške između Srbije i Albanije od strateškog je značaja za evropske integracije Zapadnog Balkana. Glavna prepreka koja stoji na putu normalizacije odnosa između Srbije i Albanije je nedostatak znanja [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Srpsko – albanski odnosi

Srpsko – nemački civilni dijalog

Otvaranjem pristupnih pregovora između Srbije i EU, počinje dinamičan proces intenzivnog usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom koje će podrazumevati i primenu i sprovođenje zakona i standarda usklađenih sa evropskim acquis. Dinamika pregovora će zavisiti od napretka [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Srpsko – nemački civilni dijalog

Unapredjenje procesa pridruživanja zapadnog Balkana Evropskoj uniji

Osnivanje i pouke Regionalnog konventa o evropskoj integraciji navele su na zaključak da se zemlje u regionu, koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji, suočavaju sa istim problemom nedostatka adekvatnih kadrova, kako u državi, [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Unapredjenje procesa pridruživanja zapadnog Balkana Evropskoj uniji

V4 – podrška strategiji zagovaranja evropskih integracija Zapadnog Balkana

Okolnosti za proširenje EU su generalno veoma nepovoljne. „Zamor proširenja“ provejava među političkim elitama država članica EU. Politička poruka da neće biti proširenja narednih pet godina je obeshrabrujuća za države Zapadnog Balkana. Osim toga, tehnički [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on V4 – podrška strategiji zagovaranja evropskih integracija Zapadnog Balkana

Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu

Ključni faktor za ubrzanje procesa pregovaranja/pristupanja EU u regionu Zapadnog Balkana i Turske je zajednička saradnja u sektoru civilnog društva i javnih vlasti. U samom procesu pregovaranja, stručnost nevladinih organizacija, kao i drugih aktera civilnog [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu

Više zajednice u biznisu

Agenda - Promocija DRUŠTVENO, KORISNO, ODRŽIVO: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji “Društveno, korisno, održivo: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji“ - preuzmite! Sve o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu na jednom mestu. Kratak i [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Comments Off on Više zajednice u biznisu

Vodič kroz strategiju Evropa 2020 – četiri godine kasnije

Strategija Evropа 2020 ima za cilj ekonomski rаzvoj EU zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zаposlenosti, produktivnosti i socijаlne kohezije. Kako bi svaka od država člаnica EU primenila strаtegiju Evropa 2020 [...]

Categories: Uncategorized, Zavrseni projekti|Tags: |Comments Off on Vodič kroz strategiju Evropa 2020 – četiri godine kasnije