REACT! projekat promoviše duh socijalne inkluzije i saradnje između mladih u 5 država Zapadnog Balkana. Projekat će ih osnažiti da uzmu aktivnu ulogu u procesu izgradnje poverenja, stabilnosti i demokratije u našem regionu. Projekat ogranizuju Alfa centar iz Crne Gore (kao nosilac projekta), Evropski pokret u Srbiji, Balkan Forum sa Kosova*, Centar za međunarodne odnose i Asocijacija za promociju poslovanja iz BiH i Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Makedonije uz pomoć Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO).

Opšti cilj: Razvoj omladinskog aktivizma u regionu.

Specifični ciljevi:

  1. Uspostavljeni dobri međususedski odnosi, poverenje i razumevanje između mladih u regionu Zapadnog Balkana
  2. Pružena podrška na građenju kapaciteta mladih da uzmu učešće u procesu donošenja odluka

Dužina trajanja: 4. jun-4. novembar 2018. godine

Aktivnosti:

  • Inicijalni sastanak partnera na projektu
  • Nacionalni konkurs za eseje na temu: “Zapadni Balkan za 20 godina – izazovi i mogućnosti”
  • Program stažiranja u partnerskim organizacijama
  • Letnja Škola REACT! u Gusinju, Crna Gora