Škola evropske integracije je otvorila vrata za novu generaciju odabranih polaznika Početnim seminarom u Vrnjačkoj Banji. Svrha seminara je da uvede polaznika i pruži im znanja o osnovnim pojmovima i procesima u vezi sa Evropskom unijom i pregovorima o članstvu. Tokom dva dana organizovana su interaktivna predavanja o institucijama EU, politici proširenja i pretpristupnim instrumentima, kao i pregovaračkom procesu sa eminentnim ekspertima iz ove oblasti.

Odabrani polaznici modula vladavine prava i module održivi razvoj su imali prilike da otvoreno diskutuju i razmenjuju mišljenja sa predavačima tokom, ali i između zanimljivih predavanja o tome da li je EU država ili međunarodna organizacija ili o različitim pristupima EU na Zapadnom Balkanu.

Prvog dana sa Suzanom Grubješić, generalnom sekretarkom EPuS-a diskutovali su o nastanku evropskih zajednica i o državnim elementima EU. Sa Vladimirom Ateljevićem, savetnikom u Ministarstvu za evropske integracije i Vladimirom Međakom, potpredsednikom EPuS-a, prolazili kroz procedure i načine odlučivanja u EU. Nakon pauze, polaznici su imali prilike da sa Predragom Bjelićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu diskutuju o ekonomskim i budžetskim politikama EU, ali i trendovima u globalnoj trgovini i ulozi EU, ali i krizi Evrozone i posledicama aktuelnih promena. Sa Vladimirom Ateljevićem su razgovarali o iskustvima prethodnih proširenja EU i uticaju koja imaju za sadašnji format pregovora za ZB.

 

Drugog dana, polaznike je Vladimir Međak upoznao sa Procesom stabilizacije i pridruživanja, njegovoj transfromacijskoj moći i kriterijumima za članstvo. Sa Suzanom Grubješić, polaznici su otvoreno diskutovali o njihovim mišljenjima i stavovima o evrointegracija Zapadnog Balkana i budućnosti u okviru samog procesa. Za kraj, je Ivan Knežević iz EPuS-a, objašnjavao učesnicima kako se finansira EU, za koje svrhe se odvajaju sredstva i koliki je stepen integracije u postojećem finansijskom okviru. Polaznici su diskutovali o načinima apliciranje i dodele IPA pomoći, kao i mogućnostima za njihovo iskorišćavanje.

 

Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NGO AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova*. U 2018. godini, organizacionom timu se pridružuje i organizacija Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice koja će doprineti širenju Škole i postizanja većih rezultata u drugim lokalnim zajednicama. Više o projektu pogledajte ovde.