Izdavač:

Forum za međunardone odnose Evropskog pokreta u Srbiji

Fondacija Fridrih Ebert

Koordinatorke projekta:

Ivana Račić
Svetlana Stefanović

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert izdaje “Spoljnopolitičke sveske” koje predstavljaju štampane analize koje kritički promišljaju aktuelne probleme u kontekstu međunarodnih odnosa i položaja Srbije.

Rezultati “velikog praska” i promene u politici proširenja Evropske unije

Spoljnopolitičke sveske 1/2019

Preuzmi publikaciju

Srbija na putu ka EU i Rusija

Spoljnopolitičke sveske 2/2017

Preuzmi publikaciju

Zapadni Balkan: Razvoj saradnje i/ili povratak tenzija

Spoljnopolitičke sveske 3/2017

Preuzmi publikaciju

Zapadni Balkan: Između geografije i geopolitike

Spoljnopolitičke sveske 1/2016

Preuzmi publikaciju

Srbija na izbegličkoj ruti: Humanitarni odgovor i pravna prilagođavanja

Spoljnopolitičke sveske 2/2016

Preuzmi publikaciju

Budućnost EU i Zapadni Balkan - Pogled iz Srbije

Spoljnopolitičke sveske 3/2016

Preuzmi publikaciju

Strategija za Podunavlje - Politički i razvojni kapital za Srbiju

Spoljnopolitičke sveske 4/2016

Preuzmi publikaciju