Evropski pokret u Srbiji Početna strana This site in English Mapa sajta Proverite mail
O EPuS Sve aktivnosti EPuS Mreža EPuS Publikacije EPuS Dokumenti EPuS Press zona Pogledajte foto galeriju Korisni linkovi Kontaktirajte nas
9. Maj - Dan Evrope
Kampanje EPuS
Projekti EPuS
Nagrada Doprinos godine Evropi
Konferencije EPuS
Humanitarne akcije EPuS

Pretražite sajt

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva je i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga između zainteresovanih strana tako što će im se obezbediti ekskluzivne i relevantne informacije od strane stručnjaka iz datih oblasti.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji deluje po principu partnerstva između državnog sektora, odnosno institucija direktno uključenih u proces pregovaranja i nedržavnog sektora odnosno nevladinih organizacija, političkih partija, akademske javnosti, privrednika, medija i šire javnosti.

Imajući u vidu sve zahtevnije naredne faze na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji NKEU 2010 bi upravo bio usmeren na praćenje sprovođenja prioriteta koji su jasno definisani u Evropskom partnerstvu i Nacionalnom programu integracije, a čiji je pregled jednom godišnje izlistan u Izveštaju o napretku. Takođe tamo gde je moguće Radne grupe NKEU će se osvrtati na novi Ugovor o EU, Lisabonsku strategiju i ostale strateške prioritete i politike Evropske unije.

NKEU 2010 bi se više usmerio na kvalitet donetih zakona, strategija i planova nego na prost broj, kao i što bi zadržao osnovnu funkciju – forum za javnu raspravu o najvažnijim ili često zanemarenim reformskim pitanjima na putu ka EU, kao i mehanizam za definisanje preporuka i predloga od strane civilnog društva i poslovnog sektora donosiocima odluka.

NK EU se sastoji od Predsedništva i 4 radne grupe. Radne grupe će se sastojati od najmanje 40 članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa (predstavnika državnih inicijativa, nevladinog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora i drugih društvenih grupa) i internog eksperta. Okvirna tema Radnih grupa je već definisana, a članovi će aktivno učestvovati u formulaciji podtema i predloga i preporuka koji će u formi kratkog predloga za praktičnu politiku (policy paper) biti distribuirani donosiocima odluka.

Radne grupe i teme po RG su:

 1. Demokratija i vladavina prava
  • Tema: Nezavisna tela i njihovo učešće u procesu pristupanja

 2. Regionalna saradnja i međunarodne obaveze
  • Tema: Od dobrosusedske do regionalne saradnje

 3. Infrastruktura
  • Tema: Neophodna infrastruktura za dobru upravu, razvoj i konkurentnost

 4. Ekologija
  • Primena (sprovođenje) propisa u oblasti životne sredine

Aktivnosti:

 • Formiranje Radnih grupa
 • Definisanje agende i precizne metodologije svake Radne grupe u saradnji sa internim ekspertima
 • Organizacija najviše dva ciklusa zasedanja maj-juli, septembar-novembar
 • Priprema i izrada analize i preporuke za svaku temu, zasedanje
 • Distribucija preporuka
 • Promocija i zagovaranje preporuka

Vremenski okvir:
Februar - Decembar 2010. godine

Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbiji

Projekat finansiraju Fond za otvoreno društvo i Institut za održive zajednice

Projekat podržava Narodna skupština Republike Srbije

Više informacija o projektu možete naći na www.eukonvent.org

 

 
  Organizator:
 
  Partneri:
 
 
  Podrška projektu:
 
 
  Aktivnosti:
 

Nacionalni konvent o EU 2010

 

Nacionalni konvent o EU 2008

  Nacionalni konvent o EU 2007
 
  Arhiva:
 

Strana Nacionalnog konventa o EU za 2011. godinu

 

Strana Nacionalnog konventa o EU za 2010. godinu