Evropski pokret u Srbiji Početna strana This site in English Mapa sajta Proverite mail
O EPuS Sve aktivnosti EPuS Mreža EPuS Publikacije EPuS Dokumenti EPuS Press zona Pogledajte foto galeriju Korisni linkovi Kontaktirajte nas
9. Maj - Dan Evrope
Kampanje EPuS
Projekti EPuS
Nagrada Doprinos godine Evropi
Konferencije EPuS
Humanitarne akcije EPuS

Pretražite sajt

 

Definisanje Strategije spoljne politike i postizanje Široke saglasnosti o prioritetima razvoja i spoljne politike Srbije

Projekat je usmeren na izradu Strategije spoljne politike Srbije, čije nepostojanje dovodi do konfuzije u spoljnopolitičkom delovanju, ali i u planiranju i predviđanju spoljnopolitičkog delovanja u budućnosti. Imajući u vidu činjenicu da zvanična spoljna politika Vlade Srbije nije doneta, a da se proces oblikovanja i vođenja spoljne politike u mandatu prethodne dve Vlade vodio na netransparentan način, kao i to da su neke dalekosežne spoljnopolitičke odluke donete bukvalno preko noći, ovim projektom želeli bismo da predstavimo mehanizam izrade i donošenja strategijskih dokumenata, koji se praktikuje u razvijenim demokratskim društvima. Naime, smatramo da strateško planiranje ne može da se poveri državnim službenicima srednjeg nivoa, niti da se proces donošenja ovakvih dokumenata odigrava iza zatvorenih vrata Vlade. Javne rasprave o ovim dokumenatima takođe nisu dovoljne za postizanje konsenzusa neophodnog da bi se strateški ciljevi dostizali potrebnom dinamikom i bez velikih društvenih i političkih potresa. Zato je razvijen projekat koji ima za cilj izradu strategije spoljne politike u koju su uključeni najeminentniji stručnjaci iz različitih oblasti, akademska i stručna javnost, instituti, fakulteti i NVO.

Opšti cilj: postizanje konsenzusa o osnovnim spoljnopolitičkim ciljevima Srbije

Specifični ciljevi: izrada strategije, otvaranje debate o pravcima spoljne politike, javno zagovaranje transparentnosti u procesu oblikovanja i vodjenja spoljne politike Srbije, iniciranje donošenja zvanične Strategije spoljne politike.

Aktivnosti: U toku projekta biće formirane tri radne grupe sastavljene od po 10 studenata FPN, Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta čiji će  zadatak biti da uz pomoć asistenata i mentora iz Foruma za međunarodne odnose izrade tri različita nacrta Strategije spoljne politike Srbije. Različiti predlozi će biti debatovani na okruglim stolovima u 10 gradova Srbije. Na kraju debate biće analizirane sve preporuke i radni tim će izraditi jedinstven predlog Strategije, koji će zatim biti publikovan i prezentovan javnosti.

Vremenski okvir: Realizacija projekta je počela 01. februara 2009. godine. Izrada strategija se očekuje do kraja avgusta, a na jesen su planirane javne debate, koje će trajati do kraja godine.

 

 
  Organizator:
 
  Donator:
 
 
  Dokumenta:
 

Spoljna politika Srbije - strategije i dokumenta

 
  Aktivnosti:
 

16.12.2010.
Izveštaj sa beogradske promocije knjige

 
 

13.12.2010.
Promocija strategija i knjige u Beogradu

 

April 2010.
Debate iz studentske perspektive - Filip Grbić

 

26.03.2010.
Kragujevac - promocija nacrta strategija spoljne politike

 

18.02.2010.
Niš - promocija nacrta Strategija spoljne politike

 

17.12.2009.
Novi Sad - promocija nacrta Strategija spoljne politike

  30.10.2009.
Kopaonik - Promocija nacrta strategije spoljne politike Srbije
 
  Materijali:
  Strategija A
  Strategija B
  Strategija C