Evropski pokret u Srbiji Početna strana This site in English Mapa sajta Proverite mail
O EPuS Sve aktivnosti EPuS Mreža EPuS Publikacije EPuS Dokumenti EPuS Press zona Pogledajte foto galeriju Korisni linkovi Kontaktirajte nas
Izdanja u prodaji
Knjige EPuS
Periodična izdanja EPuS
Evropa plus
EPuS studentima

Pretražite sajt

 

EPUS DARUJE STUDENTE

U okviru proslave Dana Evrope 2011. godine pokrenuta je akcija „EPuS studentima“ sa ciljem da se mladi ljudi informišu o aktuelnim politikama u vezi sa procesom evropskih integracija. Studentima smo poklonili veliki broj knjiga čiji su autori ponudili presek stanja i aktuelnih socijalnih tema u Srbiji, zemljama regiona i državama EU. Zahvaljujući velikom odzivu studenata i pozitivnim reakcijama javnosti odlučili smo da “EPuS studentima” postane naša tradicionalna aktivnost. Želja nam je da na ovaj način doprinesemo boljem razumevanju procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. U narednom periodu, studentima ćemo poklanjati knjige koje su sastavni deo izdavačke delatnosti Evropskog pokreta u Srbiji.
Tokom trajanja akcije na sajtu Evropskog pokreta u Srbiji biće objavljen naslov knjige, kratak pregled sadržaja i broj primeraka koji se poklanjaju. Najbrži studenti dobiće na poklon po primerak knjige. Studenti se prijavljuju popunjavanjem upitnika i slanjem na navedenu imejl adresu od trenutka objave na sajtu. Upitnici poslati ranije i nakon isteka roka za prijavu, kao i nepopunjeni upitnici neće se uzimati u obzir prilikom dodele knjiga. Dobitnici će biti obavešteni putem imejla o datumu i vremenu preuzimanja svog primerka knjige. Knjige se preuzimaju u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji u Beogradu.
Za prvih 20 studenata sa univerziteta iz unutrašnjosti Srbije Evropski pokret u Srbiji će snositi troškove dostave knjige na kućnu adresu.
DRUGI CIKLUS
novembar - decembar 2011.
Prva knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige:
“Vodič kroz EU politike - TRGOVINA”
Fakulteti: svi.
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 7 - 21. novembar 2011.
Druga knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige:
“Vodiči kroz EU politike – SLOBODA, BEZBEDNOST, PRAVDA“
Fakulteti: svi.
Broj primeraka: 150
Rok za prijavu: 21. novembar – 5. decembar 2011.
Treća knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige:
“Političke grupacije u Evropi“
Fakulteti: svi.
Broj primeraka: 30
Rok za prijavu: 5 - 12. decembara 2011.
Četvrta knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige:
“Prekogranična saradnja“
Fakulteti: svi.
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 12 - 26. decembar 2011.
Drugi ciklus podele knjiga u okviru akcije “EPuS studentima” je završen. Zahvaljujemo se svim studentima i studentkinjama na interesovanju i učešću u našoj akciji. Naredni ciklus će biti realizovan u toku 2012. godine.
PRVI CIKLUS
maj - jun 2011.
Prva knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige: “Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu”
Fakulteti: Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju.
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 4 - 11. maj 2011.
Druga knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige: “Srbija i svet.
Zbornik radova”
Fakulteti: Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju.
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 9 - 16. maj 2011.
Treća knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige: “Vodič kroz EU politike - ENERGETIKA”
Fakulteti: Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Šumarski fakultet, Fizički fakultet, Hemijski fakultet, Tehnološki fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Pravni fakultet i Ekonomski fakultet.
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 16 – 23. maj 2011.
Četvrta knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige: “Vodič kroz EU politike - POLJOPRIVREDA”
Fakulteti: Poljoprivredni fakultet,
Šumarski fakultet, Tehnološki
fakultet.
Broj primeraka: 20
Rok za prijavu: 23 – 30. maj 2011.
Peta knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige: “Vodič kroz EU politike – ŽIVOTNA SREDINA”
Fakulteti: Pravni fakultet, Biološki fakultet, Geografski fakultet, Hemijski fakultet, Rudarsko – geološki fakultet, Tehnološko metalurški fakultet, Šumarski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Fakultet zaštite na radu, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Futura – Fakultet za primenjenu ekologiju.
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 30. maj – 6. jun 2011.
Šesta knjiga koju poklanjamo:
Naziv knjige: “Vodič kroz strategiju Evropa 2020”
Fakulteti: Svi
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 6 – 13. jun 2011.