KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EPUS U POSEBNOJ RADNOJ GRUPI ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE

18.05.2017

Evropski pokret u Srbiji primljen je u članstvo Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020, kao član iz reda organizacija civilnog društva.


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započinje proces izrade Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2018-2020. godina. U skladu sa prethodnim iskustvom izrade Strategije i Akcionog plana, rad Posebne radne grupe će se odvijati u podgrupama, koje su određene kroz posebne ciljeve Strategije i Akcionog plana u prethodnom periodu.


Zadatak podgrupa je da opredele i definišu rezultate, aktivnosti, indikatore i sve ostale zahteve u skladu sa definisanim posebnim ciljevima i merama Strategije reforme javne uprave u određenim oblastima podgrupa.


Zadatak krovne Posebne radne grupe je da koordinira aktivnosti i pripremi tekst Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine; da daje stručne komentare, sugestije i predloge u toku izrade Nacrta akcionog plana i da utvrdi tekst Nacrta akcionog plana.


Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji usvojena je 24. januara 2014. godine i ima za cilj stvaranje javne uprave zasnovane na principima Evropskog upravnog prostora, odnosno uprave koja pruža visok kvalitet usluga građanima i privredi i pozitivno utiče na životni standard građana. Prvi Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine usvojen je na Vladi marta 2015. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/15) i operacionalizuje Strategiju, definiše konkretne mere, rezultate i aktivnosti za sprovođenje reforme javne uprave do kraja 2017. godine.

 

Odluka Komisije

Rang lista kandidata za člana Posebne radne grupe

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus