KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Aktivni projekti

PODELI SVOJE ZNANJE
21.01.2018

Program „Podeli svoje znanje“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je upravo na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena. 

Program partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Erste Banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji od 2010. godine.

EVROPA ZA MENE
13.12.2017

Cilj projekta “Evropa za mene” je da poveća znanje građana Srbije o evropskim vrednostima i funkcionisanju Evropske unije kao i približi proces pristupanja Srbije u EU, koristi i uticaje na njihov svakodnevni život u procesu pregovara. Takođe, jedan od specifičnih ciljeva je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, univerziteta, biblioteka i stručne zajednice. Primarna ciljna grupa su takođe i mladi, mediji kao i građani na celoj teritoriji Srbije.

JAČANJE SARADNJE IZMEĐU SRBIJE I ALBANIJE – UVID U MEDIJSKE SADRŽAJE U SRBIJI I MOGUĆNOSTI ZA OBLIKOVANJE POZITIVNE I INFORMISANE PERCEPCIJE
05.12.2017

Cilj projekta je da doprinese razvoju srpsko-albanskih odnosa i saradnje u raznim oblastima, kao i da identifikuje ideološke, političke, istorijske i kulturne poruke koje sprečavaju napredovanje saradnje i stabilnosti.

PARTNERSTVOM DO DOBRE JAVNE UPRAVE
15.11.2017

Cilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koji podrazumeva veću usmerenost na građane i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. Radeći kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice, projekat će biti usmeren na poboljšanje kvaliteta i transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova.

EFEKTI INSTRUMENATA PROCESA STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA NA INTEGRACIJE DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA I REGIONALNU SARADNJU
31.10.2017

Projekat Efekti instrumenata Procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju: Šta je postignuto do sada i koji su dalji koraci?  treba da doprinose perspektivama evropske integracije Zapadnog Balkana, kroz podsticanje instrumenata za efikasnije proširenje EU, kao i unutrašnje demokratizacije i ekonomskog razvoja država Zapadnog Balkana. 

NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI (NKEU)
11.10.2017

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.
 

 

BEOGRADSKI BEZBEDNOSNI FORUM
31.08.2017

Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji i Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizuju sedmi Beogradski bezbednosni forum koji će se održati od 11. do 13. oktobra 2017. pod nazivom “Zajednička budućnost u vremenu nesigurnosti”

ZAJEDNIČKI CENTAR ZA ODNOSE ALBANIJE I SRBIJE
01.09.2016

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i Albanski institut za međunarodne studije (AIIS) pokrenuli su projekat Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije uz podršku Federalne Republike Nemačke.

SEKO za reformu državne uprave
15.01.2013

Kancelarija za evropske integracije (KEI) kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, je uspostavila konsultativni proces i uključila OCD kao partnere u određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i druge razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje njihove primene. •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus