KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti iz EU

SUROGAT MATERINSTVO – BIZNIS BEZ UJEDNAČENE PRAVNE REGULATIVE
20.02.2018

Surogat materinstvo postalo je svojevrsna industrija i unosan biznis čiji godišnji obrt na globalnom nivou, prema grubim procenama, iznosi oko pet milijardi dolara. Međutim, i pored toga, još uvek ne postoje ujednačeni pravni standardi kojima bi se ta oblast uredila na međunarodnom nivou. 

 

OTVOREN KONKURS ZA LORENCO NATALI NAGRADU ZA MEDIJE
13.02.2018

Evropska komisija je 1992. godine ustanovila nagradu Lorenco Natali koja se svake godine dodeljuje novinarima/kama iz čitavog sveta za izvanredne radove na temu razvoja, i na taj način se prepoznaje i nagrađuje posvećenost novinara/ki čiji rad pomaže u stvaranju boljeg sveta.

Ove godine nagradiće se izvanredno izveštavanje o pitanjima kao što su iskorenjivanje siromaštva i ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja, a posebna tematska nagrada će biti dodeljena za priloge koji se odnose eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama.

 
INDIJA PROGLASILA 2018. GODINOM BORBE ZA JEDNAKOST I OSNAŽIVANJE ŽENA
06.02.2018

Indijska ekonomska studija za 2018. godinu odštampana je u roze boji da bi simbolično pokazala nameru indijskih vlasti da se izbore za bolji položaj žena u zemlji i društvu uopšte. Studija pokazuje da Indija ima nizak nivo zaposlenosti žena što negativno utiče na njen ekonomski razvoj i potencijal. 

Jedan segment studije je posvećen problemima vezanim za njihov status i ulogu u društvu. U tom smislu, studija se osvrće na pitanja poput prava na odlučivanje o rađanju, slobode trošenja novca na sebe i svoje domaćinstvo, prava na slobodno kretanje, te na zdravlje. 

DISKRIMINACIJA ŽENA U NAUCI, TEHNICI, INŽINJERINGU I MATEMATICI POSEBNO IZRAŽENA
30.01.2018

Novo istraživanje koje je objavio vašingtonski Pew Research Center pokazuje da polovina žena zaposlenih u oblasti nauke, tehnike, inženjeringa i matematike (science, tech, engineering and math – STEM) smatra da su diskriminisane na svom poslu zbog svog pola, više od žena koje nisu zaposlene u ovim oblastima (41%), a daleko više od zaposlenih muškaraca (19%).

ISLAND MEĐU VODEĆIM ZEMLJAMA PO PITANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI
16.01.2018

Na Islandu je usvojen zakon koji ga čini prvom državom na svetu sa obavezom kompanija da dokažu jednake plate za žene i mužkarce koji obavljaju isti posao. Ovaj zakon, koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, nalaže svim privatnim i javnim firmama koje imaju više od 25 zaposlenih da dobiju vladinu specifikaciju o jednakim platama, kao i da analiziraju svoje platne strukture svake tri godine, kako bi se osiguralo da su muškarci i žene plaćeni jednako. 

OSNAŽIVANJE ŽENA U EU I ŠIRE – LIDERSTVO I REŠAVANJE KONFLIKATA
26.12.2017

Za UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) političko učešće žena ključni je preduslov za rodnu ravnopravnost i istinsku demokratiju. Međutim, u većini društava na svetu žene su u veoma malom broju na rukovodećim pozicijama u javnim, ali i privatnim institucijama. Ovo su uvodne napomene sažetka politika ’’Osnaživanje žena u EU i šire: liderstvo i rešavanje konflikata’’, koju je izdala Istraživačka služba Evropskog parlamenta. 

 
NOVI IZVEŠTAJ O ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU
19.12.2017

Evropska komisija i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) izdali su ovog meseca zajednički izveštaj politika o ženskom preduzetništvu. Ovaj izveštaj bavi se prvenstveno rodnim jazom u preduzetništvu, razlikama između preduzeća u vlasništvu muškaraca i žena, kao i jedinstvenim izazovima sa kojima su suočene žene preduzetnice kada je u pitanju pokretanje sopstvenog biznisa. 

 
PREPORUKA FORUMA MLADIH: PRAKSA U EVROPSKOM PARLAMENTU
12.12.2017

Pročitajte kratku preporuku Sare Rajić, članice našeg Foruma mladih, o praksi u Evropskom parlamentu.

"Robert Šuman" praksa u Evropskom Parlamentu je jedinstvena prilika da detaljnije upoznate rad Evropske unije i njenih institucija, da se uključite u sve segmente rada Evropskog parlamenta, da unapredite svoju karijeru i otvorite vrata za nove poslovne prilike.

NOVI INDEKS RODNE RAVNOPRAVNOSTI
28.11.2017

Ovogodišnji izveštaj pokazuje da Evropa u oblasti rodne ravnopravnosti napreduje ’’brzinom puža’’, tj. da je EU još uvek daleko od rodno-ravnopravnog društva, uz naglasak da sve države imaju mesta za poboljšanje. Rezultat na nivou EU ove godine je 66.2 od 100 poena, što je samo 4 poena više od 2007. godine, a najbolji rezultat pokazala je Švedska, koja tradicionalno zauzima vodeće pozicije kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Na dnu liste za 2017. godinu našla se Grčka sa 50 poena, a najveći napredak pokazala je Italija, koja je poboljšala svoj rezultat za 12.9 poena i dospela na 14. mesto na listi. 

 
EU TRAŽI KVOTE OD 40% ZA ŽENE U ODBORIMA KOMPANIJA
21.11.2017

Predlozi Evropske komisije bi primorali preduzeća da pozitivno diskriminišu prilikom zapošljavanja novih rukovodilaca dok se ne postigne pomenuta kvota.

Kompanije čiji neizvršni direktori više od 60% muškaraca bi trebalo da daju prioritet ženama kada se kandidati jednakih zasluga razmatraju za određenu poziciju.123456 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus