KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

POLICY BRIEFS

Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva
20.03.2017

 

Autorka: Dina Rakin 

Beograd, mart 2017

Oblast: Socio - ekonomski razvoj 

 

 

Jedino se strategijom koja definiše prioritete, ciljeve, aktere, resurse i rokove može odgovoriti na trenutne potrebe i izazove za sektor socijalnog preduzetništva u pogledu stvaranja podsticajnog pravnog i institucionalnog okvira u Srbiji.

 

(Ne)podsticajni pravni i institucionalni okvir i uspešne lokalne priče socijalnog preduzetništva: iskustva iz Srbije i Hrvatske
16.03.2017

 

Autorke: Dina Rakin i Davorka Vidović

Beograd, mart 2017

Oblast: Socio - ekonomski razvoj 

 

 

Zakonski i institucionalni okviri u zemljama jugoistočne Evrope su nedovoljno razvijeni, neadekvatni i ne podstiču razvoj socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Iskustva „dobre prakse“ iz Hrvatske i Srbije ukazuju na elemente u nepodsticajnom okruženju koji omogućavaju uspešnost socijalne preduzetničke prakse.

 

Think tank organizacije u Srbiji: u potrazi za uticajem
23.10.2016

Autor: Aleksandar Bogdanović

Beograd, oktobar 2016

Oblast: evropske integracije

 

Uticaj think tank organizacija je moguće povećati u postojećem pravno-institucionalnom okviru i aktuelnim društvenim okolnostima u Srbiji prevazilaženjem internih organizacionih izazova i proaktivnim odnosom prema akterima procesa kreiranja politika.

 

 

 

 

 

 

 

Značaj učlanjenja Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju za proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom
04.12.2015

Autor: prof. dr Predrag Bjelić

Beograd, decembar 2015

Oblast: evropske integracije

 

Formalni uslov za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju jeste da Srbija prethodno ostvari članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. U procesu učlanjenja u WTO, Srbija je bila pažljiva kako bi maksimizirala koristi od budućeg članstva u WTO i kako ne bi EU dovela u situaciju da mora da odobrava dodatne trgovinske koncesije članicama WTO nakon učlanjenja Srbije u EU. 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbija: suštinska ili simbolična saradnja?
29.10.2015

Autorka: Tara Tepavac

Beograd, oktobar 2015

Oblast: evropske integracije

 

Efektivna i efikasna saradnja između nezavisnih tela i Narodne skupštine u nadzoru nad radom izvršne vlasti predstavlja suštinski preduslov kvalitetnih demokratskih institucija i dobrog upravljanja. Stoga, ova saradnja mora biti ojačana u cilju prevazilaženja postojećih prepreka koje podrivaju njihov uticaj i efektivnost. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacije civilnog društva Srbije kao zastupnici javnih interesa u institucijama EU
06.08.2015

Autor: Marko Drajić

Beograd, avgust 2015

Oblast: evropske integracije

 

Organizacije civilnog društva u Evropskoj uniji su među ključnim subjektima koji značajno utiču na donošenje različitih odluka od strane njenih institucija. Organizacije civilnog društva Srbije bi pregovore o pristupanju trebalo da iskoriste kao momenat u kome se povezuju sa evropskim organizacijama za zastupanje javnih interesa i uključuju u proces odlučivanja na nivou Evropske unije.

 

 

 

 

 

 

 

Čemu ljudska prava, iz perspektive važećeg i budućeg ustavnopravnog sistema Srbije
23.04.2014

Autor: dr Saša Gajin

Beograd, april 2014

Oblast: pravo

 

 

Osnovna tema napisa razmatra se, pre svega, u kontekstu primene temeljnih principa konstituisanja političke zajednice. Zatim se analiziraju nedostaci postojećeg ustavnopravnog sistema u vezi sa poštovanjem i zaštitom ljudskih prava. Na kraju se preporučuju pravci revizije ustavnih pravila o ljudskim pravima u perspektivi donošenja novog ustavnog dokumenta.

 

 

 

 

 

 

 

Položaj i uloga četvrte grane javne vlasti u sadašnjem i budućem ustavnom uređenju Republike Srbije
24.03.2014

Autor: dr Saša Gajin

Beograd, mart 2014

Oblast: pravo

 

 

Osnovna tema teksta razmotriće se sa tri posebna stanovišta. Prvo, ustavne odredbe koje se odnose na organizaciju javne vlasti dovešće se u vezu sa procesom ustanovljavanja četvrte grane javne vlasti. Drugo, analiziraće se neujednačeni pozitivnopravni položaj i uloga pojedinih organa četvrte grane javne vlasti. Treće, formulisaće se zaključci o budućem okviru ustavnog uređenja četvrte grane javne vlasti.

 

 

 

 

 

 

 

Neophodnost promene Ustava Republike Srbije: položaj i značaj Narodne skupštine
12.03.2014

Autor: Vladimir Džamić

Beograd, februar 2014

Oblast: pravo

 

 

Otvaranje pregovora Srbije sa Evropskom unijom pravi je trenutak da se pokrene inkluzivna javna rasprava o promeni Ustava. Ova promena, u kojoj bi glavni akter bila Narodna skupština, trebalo bi da preuredi politički sistem, učsvrsti parlamentarizam i doprinese konsolidovanju demokratskog poretka. 

 

 

 

 

 

 

  •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 • Kancelarija za evropske integracije

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus