KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Završeni projekti

OTVORENO O POLITICI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI
29.12.2016

Vlada Republike Srbije je predvidela i najavila veliki broj programa koji treba da doprinesu jačanju preduzetništva u narednom periodu. Zbog toga je 2016. godina, sa stanovišta države, proglašena Godinom preduzetništva. Važan segment ovog procesa je uključivanje privrede u kreiranje politika i programa, kao i praćenje efekata programa. Da li Vlada Republike Srbije kreira uslove i obezbeđuje podsticaje za razvoj preduzetništva je pitanje kojim se bavi ovaj projekat. Odgovor iz ugla civilnog društva biće formulisan u vidu predloga praktične politike. Preporuke su rezultat analize dokumenata strateškog okvira kojim je politika definisana, svih programa za podsticaj razvoja preduzetništva i rezultata odnosno kvantitativnih pokazatelja razvoja preduzetništva.

V4 - PODRŠKA STRATEGIJI ZAGOVARANJA EVROPSKIH INTEGRACIJA ZAPADNOG BALKANA
10.10.2016

Cilj projekta je razvoj zajedničke strategije za zagovaranje država Zapadnog Balkana radi efikasnijeg i bržeg proširenja EU ka ovom regionu. Strategija će sadržati praktična uputstva za nacionalne administracije i organizacije civilnog društva sa namerom da se ojačaju njihovi kapaciteti za javno zagovaranje u smislu boljeg argumetovanja i isticanja prednosti proširenja EU na države Zapadnog Balkana. Time bi se ublažili efekti tzv. „zamora proširenja“ EU i doprinelo stvaranju pozitivne slike o državama Zapadnog Balkana među briselskim institucijama, a naročito među političkom elitom i građanima u prestonicama država Višegradske grupe (koje su ujedno i članice EU). Svakako, zagovaračke aktivnosti su usmerene i prema državama Zapadnog Balkana. Projekat se realizuje u periodu od oktobra 2015 do marta 2017. Podržan je od strane Međunarodnog Višegradskog fonda i Fonda Nemački Pakt za stabilnost.

VIŠE ZAJEDNICE U BIZNISU
06.10.2016

Uspeh regionalne konferencije “Biznis za dobrobit zajednice”, interesovanje medija i javnosti koje je uveliko prevazišlo očekivanja, potvrdili su još jednom da je potreba za inovativnijim, pravednijim i održivijim poslovanjem i te kako prisutna, Poteškoće s kojima se socijalna preduzeća susreću, delimično je moguće prevazići kroz podizanje svesti  javnosti o mogućnostima i potencijalu jednog ovakvog ekonomskog modela u našoj sredini. Projekat Više zajednice u biznisu, koji podržava Hajnrih Bel fondacija, je deo ovih napora i potrebe da se stečeno iskustvo, znanje i sposobnosti stave u službu onih kojima je najpotrebnije: socijalnim preduzetnicima, kako onima koji se manje ili više svesno bave aktivnostima koje spadaju u ovaj domen, tako i onima čije bi ideje mogle lako da se pretvore u preduzetničke aktivnosti sa socijalnim karakterom i impaktom.

PUTUJEMO U EVROPU! 2016
22.06.2016

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Bosch i Balkanskim fondom za demokratiju, raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji.

ŠKOLA EVROPSKE INTEGRACIJE
28.04.2016

Kako bi lokalni politički i društveni akteri sa Severa Kosova bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces EI i kako bi razumeli i sproveli reforme Evropskim pokretom u Srbiji i Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa AKTIV-om, organizuje Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova. Škola je namenjena službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na Severnom Kosovu. 

DIJALOG I SARADNJA ZA USPEŠNIJE PRAĆENJE PRIMENE STRATEGIJE JUGOISTOČNA EVROPA 2020
02.12.2015

Tokom 2014. godine EPuS i SeConS su pripremili Stratešku studiju o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije Jugoistočna Evropa 2020. U studiji se prikazuje stanje u sektoru socijalne ekonomije u regionu jugoistočne Evrope i date su preporuke za unapređenje razvoja socijalne ekonomije u regionu kako bi se doprinelo snažnijem i inkluzivnijem zapošljavanju. Aktivnosti na ovom projektu su direktan nastavak rada na studiji, fokusirajući se na koordinaciju pri implementaciji strategije i dijalog među zainteresovanim i odgovornim subjektima u društvu, a kako bi se podstakao razvoj sektora socijalne ekonomije i doprinelo većoj zapošljivosti u regionu jugoistočne Evrope.  

ZNAM KAKO DA DELUJEM
01.07.2015

Srbiji je u martu 2012. godine Savet Evropske unije potvrdio status kandidata za članstvo u EU, a očekuje se i dobijanje datuma za započinjanje pregovora o članstvu, što pred državu i društvo postavlja nove izazove u različitim oblastima. U tom procesu zadovoljenja svih uslova, izvan svih kategorija je oblast zaštite životne sredine i klimatskih promena, koja je dostižna samo u dugom roku.

VODIČ KROZ STRATEGIJU EVROPA 2020 - ČETIRI GODINE KASNIJE
28.01.2015

Strategija Evropа 2020 ima za cilj ekonomski rаzvoj EU zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zаposlenosti, produktivnosti i socijаlne kohezije. Otpornost ekonomske krize utiče na to da mnogi ciljevi neće biti ostvareni, ali određene oblasti na koje kriza nije uticala. Posledice krize su posebno vidljive u oblasti zapošljavanja i generisanju novih radnih mesta. Pojavile su se i nove ranjive grupe stanovništva, među kojima mladi dominiraju. Sa namerom da se predstave izazovi sa kojima se evropske institucije i države suočavaju u implementaciji strategije, ali i pozicija Republika Srbija u tom strateškom okviru, pripremljeno je inovirano izdanje Vodiča kroz strategiju Evropa 2020.  

IZRADA STRATEŠKE STUDIJE O RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE U KONTEKSTU STRATEGIJE JIE2020
23.01.2015

Konzorcijum Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i SeConS - Grupe za razvojnu inicijativu su započeli izradu Strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE2020. Cilj izrade ovakve studije je da se utvrdi stepen razvoja sektora socijalne ekonomije i uslovi koji bi doprineli njenom daljem razvoju u zemljama Jugoistočne Evrope – Albaniji, BJR Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu* i Srbiji, a sa namerom da se predlože moguće regionalne inicijative i mehanizmi koje bi doprineli snažnijem i održivijem razvoju socijalne ekonomije u svim zemljama pojedinačno, ali i razvoju sektora na nivou regiona. 

Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa EU
27.11.2014

Evropski pokret u Srbiji organizuje Konferenciju Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert. Konferencija će biti održana u utorak, 9. decembra 2014. godine, u Aeroklubu (Uzun Mirkova 4, Beograd), sa početkom u 9 časova.123456 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 • Kancelarija za evropske integracije

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus